MORE.

08.05.2019 16:53

MORE.

Monika D.

Drahý Otče Bože.
Láskavo Ťa prosím o názor na pobyt pri mori. Je more pre naše zdravie natoľko prospešné, že máme k nemu cestovať? Veľmi Ti ďakujem za každú odpoveď, či radu. Veľká vďaka drahá pani Laura za Vašu ochotu a námahu.

 

Božia odpoveď:

Krásou nesené v ukážkach vašeho pohľadu dotyky mora na pokožku vašeho tela, sa nestávajú v pravdivostných názoroch žiadnych výskumníkov k pôvodu získaných vašich telesných ochorení podľa nich, žiadnou ani tou najmenšou liečebnou metódou v ich odstránení morským dotykom žiadnej čírej morskej blankytnej vody, keď to čo v blízkosti morského prostredia odnáša ako chorobnosť z ľudského tela na krátky čas, nazvať sa pomenovaním dá ozdravnosť cudzorodého a prekrásneho prostredia, odraz ktorého pre váš pohľad sa nazvať pravým pomenovaním ten správny liek v pravosti účinnej ozdravnej pôsobnosti na vaše choré telá do duševného uboleného vnútra postavený ako liečivo môže. Blízkosť dotykovosti morskej vody nedokáže z vašich tiel nikdy žiaden zárodok príčinnosti uloženej choroby v nich odobrať a vyliečiť vaše telo, nakoľko v ozdravovaní každého ľudského tela sa nesú vždy od nepamäti prísne liečebné pravidlá v napĺňaní do zásad postulátov v uzdravovaní ľudských tiel vložené z vôle Božej a napríklad, keď svoje telo ponorí do morskej vody človek, ktorého kliatobná záťaž duševné jadro pohltila a celý život mu spôsobuje každodenné problémy či duševné alebo zdravotné, ani celoročné každodenné kúpanie jeho tela v mori túto kliatobnú záťaž z jeho duše nezmyje a navždy nikdy z jej útrob nevyplaví a to isté platí aj do všetkých telesných ochorení, do ktorých bude vždy potrebné podať ten správny a účinný liek a nie určite more, do ktorého liečivých účinkov mnoho autorov popísalo svoje teórie nepotvrdené však nikdy ukázanou pravdou. Bola táto teória o liečebných účinkoch mora od Boha zastavená naplnenou jej pravdou a od Boha za náhradu mora bude lepšou cestou do následného uzdravenia vašeho chorého tela navštíviť mojeho služobníka Lauru a tázať pomoc Božiu, nakoľko bezpečnejšej cesty do navráteného vašeho zdravia lepšej a najúčinnejšej nenájdete v žiadnej okrasnej záhrade celej vašej zemegule. Ku zradnosti všetkých teórií o morskom liečení dajte dôveru, nakoľko ani jedna v dotyku na vaše choré telá prílivom morská vlna, neodnesie v svojej sile ani jednu chorobu z vašeho tela navždy von. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.