Moje dieťa je pripútané na vozík, lebo mu lekári zistili tekutinu v mozgu.

28.03.2014 00:17

Moje dieťa je pripútané na vozík, lebo mu lekári zistili tekutinu v mozgu.

Navštívili ma rodičia mladého 24. ročného Róberta, ktorý bol pripútaný na invalidný vozík a nebol schopný sa pohybovať na vlastných nohách s prosbou o prijatie Božej pomoci pre neho. Pomoc mu náš láskavý Pán Boh poslal aj s vysvetlením, že ako prvotný začiatok k svojemu uzdraveniu potrebuje tento mládenec rozšíriť cievy v svojich pľúcach, ktoré sú príčinou jeho zavodneného mozgu a zároveň aj jeho paralyzovaného telesného stavu. Keď boli u mňa jeho rodičia, tak boli nadšení z odkrytej Božej diagnostiky ochorenia ich syna, pretože lekári nevedeli prísť na to, z čoho sa mu v mozgu tvorí voda. Veľakrát mu tekutinu z mozgu odsávali, ale čo lekári odsali sa za určitý čas opäť obnovilo a zahltilo vodou. Bol to neustály a pravidelný kolotoč bez ukázateľných úspešných výsledkov. Pán Boh im cez moju dušu odoslal slová tejto liečivej modlitby, ktorú Vám milí čitatelia posielam s tým Božím cieľom, že vyslyšanosťou jej slov chcel Boh tomuto chlapcovi bez podania akýchkoľvek medikamentov svojou všemocnou silou rozšíriť cievy v pľúcach, čo by už v jeho úbohom telesnom stave liek žiaden nedokázal a keďže Boh toto videl, tak chcel pomôcť tomuto chlapcovi cez slová tejto liečivej modlitby zásahom svojej Božej sily. A až keď by bol tento cieľ splnený chcel mu poslať Pán Boh následnú ďalšiu liečebnú receptúru, ktorá by tohoto chlapca dostala dole z vozíka. Stalo sa však to, že matka mi po týždni od svojej návštevy u mňa zavolala, že už sa týždeň modlí a chlapcov zdravotný stav sa k lepšiemu nemení. Pýtala sa ma že prečo, keď Boh je tak silný. Táto žena si myslela, že keď odriekne zopár krát liečivú od Boha modlitbu za uzdravenie svojeho syna, že by mal byť čím skôr uzdravený a určite by nemal byť v rovnakom telesnom zlom stave ako pred odriekanou modlitbou. Veď Boh dokáže všetko. Áno dokáže, ale potrebuje naše prosby počuť dlhší čas a určite nie iba sedem dní. Som presvedčená na základe iných prípadov z mojej praxe, že keby rodičia tohoto chlapca „netlačili na pílu“ a modlili sa viac týždňov, možno aj mesiacov boli by ich modlitby vypočuté a ich chlapec by v svojom uzdravovaní napredoval. Čo k tomu stačí aby nám Pán Boh poslal z nebíčka takýto zázrak aby nám pomohol? Je to naša bezhraničná viera v neprekonateľnú všemoc Boha a naša viera v to, že naše telo určite Boh láskavý uzdraví, keď sa budeme každý deň k Nemu utiekať v svojich prosbách a budeme veriť tomu, že mi môj Boh určite pomôže. Verte milí moji čitatelia, že v takýchto prípadoch ľudskej bezhraničnej dôvery v silu Božej pomoci zázrak od Pána Boha Vás určite navštívi v ukázanej Božej pomoci na Vašom telesnom alebo duševnom neriešiteľnom probléme, ktorý Pán Boh navždy týmto učineným zázrakom z Vašej duševnej blízkosti odniesol, lebo uvidel vo Vašej duši silu Vašej silnej viery k Jeho Božej pomoci, ktorá nedokázala oslabnúť aj keď Božia pomoc neprichádzala tak rýchlo a podľa Vašeho túžobného očakávania. Keď Boh vidí Vašu plačúcu dušu a v silu Božej pomoci neslabnúcu vieru, nikdy Vás nenechá bezmocných na zemi kľačať a plakať bez toho, že by Vaše slzy neosušil podanou svojou Božou pomocou. Preto Vám takto podrobne tento príbeh opisujem, lebo v tomto prípade zlyhala duša matky tohoto mládenca o ktorého zavodnenom mozgu píšem, keď nedokázala uveriť sile od Boha poslanej modlitby a chcela vidieť Boží zázrak ihneď - behom pár dní, čím sa Božej pomoci nedočkala, lebo si ju sama svojou nedôverou k Bohu zastavila.

 

Diagnostika od Boha:

Do tohoto ochorenia sa stal priblížený koronárnym zúžením ciev, ktoré sa stiahli v pľúcach a tieto začali tvoriť vodu, ktorú sťahuje výškou svojou mozog do seba, aby sa tlak vody v pľúcach nestal jeho záhubou života. Týmto odobraním vody z pľúc sa vlastne jeho duši zachraňuje život, ktorý by sa skončiť mohol jeho zadusením. Do tejto pomoci sa snažiť musí svoje pľúca začať liečiť do spätného rozšírenia ciev, ktoré sa budú dostávať do takej šírky akú potrebujú, aby sa pľúca nestávali tvorcami tekutiny zachytávajúcej z lymfy, ktorou sa snažia pľúca chrániť od tejto nezrovnalosti. Božie slovo do odpovede bolo správne prijaté. Amen.