Moja manželka robí čiernu mágiu.

30.04.2014 18:39

Moja manželka robí čiernu mágiu a ubližuje tým mne a najmä našej malej dcérke.

Navštívil ma jeden mladý muž s prosbou o pomoc pre seba a svoju malú ani nie trojročnú dcérku, ktorá mu robila v živote najväčšie trápenie. Mal ju veľmi rád a dosť sa na ňu duševne svojou láskou viazal, nakoľko rozpadom prvého manželstva prišiel o dve deti, čo ťažko niesol do dlhého obdobia svojeho života. Dievčatko, ktoré mu robilo najviac starostí sa prejavovalo ako dieťa veľmi nervózne, často plačlivé až do úplného vyčerpania,  agresívne a aj keď malo len necelé tri roky, nechcelo dovoliť svojej matke sa k sebe priblížiť. A keď sa to jej matke podarilo, tak ju začala od seba odháňať kopaním, hryzením, plačom a všetkými možnými svojimi detskými zbraňami, ktoré používala na svoju ochranu pred vlastnou matkou. Otec tohoto dieťaťa si nedokázal agresívne správanie svojej malej dcérky vysvetliť žiadnym racionálnym vysvetlením toho, prečo jeho maličká dcérka svoju vlastnú mamu „nechce k sebe ani na krátku zabudnutú chvíľku pustiť a bráni sa už čo len pred jej krátkym letmým dotykom svojim hlasným krikom, plačom, kopaním a hryzením.“ Chcem ešte upozorniť na tú skutočnosť, že dôvodom toho, že dieťa odháňalo od seba svoju matku a nedalo sa ňou ani pohladiť bolo tým spôsobené, že duša tohoto dieťaťa cítila z matkinej duše zlo, ktorým bola presiaknutá a preto sa bránila jej blízkosti. Raz si to tento mladý otecko dieťaťa nedokázal vysvetliť a situácia v jeho rodine už začala naberať neúnosný rozmer. Dieťa sa začalo postupne po nociach pocikávať, čo predtým nebolo a jej psychický stav začal prechádzať z neúspešných jej bitkárskych detských pokusov smerovaných na matku do obrovskej hystérie, čo bolo v prejavených jej ukážkach oveľa horšie a bolestnejšie viditeľné pre dušu rodiča ako jej bitkárske obranné maniére. Tieto hysterické záchvaty začali oslabovať nielen duševnú silu tohoto dieťaťa ale aj jeho detské telíčko, ktoré pod vplyvom oslabenej a narušenej psychiky začalo chorľavieť a to doslova na počkanie a veľmi často. Otec sa už nedokázal na trápenosť duše svojej malej dcérky pozerať a preto ma navštívil s prosbou o prijatie Božej liečebnej pomoci pre jeho dieťa a zároveň odkrytia príčiny, čo spôsobuje v jej duši agresívny postoj voči vlastnej matke, ktorá mu viditeľne nijako neubližovala, nebila, netýrala ho a ukazovala sa v prejavoch matky ako dobrá a starostlivá mama ktorá svoje dieťa miluje. Rozlúštiť toto tajomstvo pomohol mladému oteckovi náš láskavý a dobrotivý Pán Boh, ktorého vševidiacemu pohľadu sa žiadne duševné vnútro žiadnej duše nestratí viditeľnosti svojeho obsahu skrytých dobrých či zlých pohnútok, ktoré ukrýva pred okolitým svetom. Môj Pán Boh mi odovzdal takú odpoveď, že matka tohoto dieťaťa načrela do tajov čiernej mágie, ktorej sa začala tajne pred rodinou venovať. Mužovi sa pomaly začínalo rozjasňovať, keď som mu čítala Boží odkaz. Povedal, že skutočne jeho manželka sa o veci medzi nebom a zemou veľmi zaujímala a začala dávnejšie chodiť na kurzy anjelského písma, ktoré úspešne absolvovala. No čo sa potom dialo s jej duševnými túžbami ako svoje znalosti zdokonaliť a byť v svojej profesii úspešná, to ani netušil. Ďalej sa mu o svojich skrytých túžbach nezdôverovala. Čas plynul a odkrytosť skrytých zlých krokov tejto ženy odhalil až Boh na otázku volajúcej pomoci tohoto muža pre seba a svoje malé dieťa. Po chvíli prečítanej Božej odpovede a odkrytosti príčiny agresívneho správania dievčatka k svojej matke, až keď to mladý muž predýchal a vstrebal ako pravdivý fakt mi spomenul, že nie jeden krát našiel svoju manželku hlavne v noci skrytú v tme buď v izbe alebo v kúpeľni a počul ako mrmlala nezrozumiteľné slová, z ktorých počutia mu naskakoval mráz na chrbát. Začalo sa mu rozjasnievať a zároveň sa začal veľmi báť o seba aj o svoje dieťa. Čo bude s nimi oboma, keď majú doma „čarodejnicu“, ktorá sa svojeho čarodejníckeho povolania nechcela vzdať, lebo sa jej veľmi páčilo ako dokázala pod vplyvom svojich kúzelných slov ovládať k poslušnosti každého o koho prejavila svojou dušou záujem a koho chcela sama potrestať v čarodejníckej moci podľa svojej spravodlivosti a toho, kto sa k jej duši staval ako nepriateľ. Prečo by ho nepotrestala po svojom, keď tieto schopnosti už má a vziať si ich silu nikým nedá. Tak ako veľmi sa páčila moc tejto ženy nad ostatnými, tak rástol úmerne aj strach v duši jej manžela, ktorý s ňou žil pod jednou strechou a líhaval každú noc vedľa nej v posteli. Postupne jeho strach a beznádej začali naberať na sile a veľmi sa bál vrátiť domov, čo bude s nimi, keď ich najbližšia osoba v ich dome čaruje a to len tak pre svoje potešenie a uistenie svojej duše aká je veľmi silná a nedotknuteľná pred každým človekom, lebo ovláda to, čo málokto vie a cítiteľnosť moci nad ostatnými tejto žene celkom zaslepila obe oči. Skaza duše tejto ženy začala prichádzať nebadane, plíživo a začiatkom jej kurzov anjelského písma. Lebo anjelské písmo nikdy pre žiadnu dušu nie je darom od Boha ale pomalou a istou cestou k duševnému zatrateniu. A po tejto nebezpečnej ceste sa dobrovoľne a v túžbach mať nadprirodzené schopnosti rozhodla kráčať táto žena, ktorá svoje ďalšie kroky presmerovala do služieb čiernej mágie. Môj drahý Pán Boh mi pre dušu nešťastného otca a jeho utrápeného nevinného dievčatka poslal na pomoc liečivú ochrannú modlitbu od sily ktorej Bohom žehnaných účinkov boli obe duše chránené od zloby tejto ženy. Pre dušu tohoto pána to bola dlhá a ťažká životná cesta, v ktorej kráčaní musel veľa pochopiť a viesť do nápravy. Dosť trpel najmä pre svoju malú dcérku, ktorá bola jeho otcovskej duši tou najväčšou v živote útechou a radosťou, pre lásku ku ktorej mal silu lámať aj nerozbitné obrovské skaly a čo je najdôležitejšie, že dokázal celú svoju duševnú trápenosť odovzdať svojemu láskavému Bohu, ktorého neprekonateľnej moci nesmierne dôveroval a modlil sa tak často ako len dokázal modlitbu, ktorú jeho duši môj Boh na pomoc poslal ako jedinú receptúru k jeho životnému tomuto problému a výsledok jeho snáh bol aký? Milí moji čitatelia, tento pán sa zaradil svojim osudom medzi našim láskavým Bohom uzdravených. Preto nestačí len v Božiu existenciu veriť a nič pre svojeho Boha v živote neurobiť, ale je potrebné každý jeden Váš prežitý deň vzdávať hold a úctu Božej sláve, milovať svojeho Boha a prihovárať sa mu so všetkým čo Vaše duše trápi, lebo len jediný Váš BOH dokáže naplniť všetky Vaše nesplnené sny a túžby a zahojiť všetky rany v duši i vo Vašom tele, ak bude počuť Vaše prosby volajúce Božie meno o pomoc a ak to bude Jeho Božia vôľa. Nemyslite si, že BOH nepozná právo a naše pozemské zákony, že nepozná diagnostiku a liečenie z nevyliečiteľnej choroby, že bez advokátskej odbornej rady nedokáže vyriešiť akýkoľvek Váš životný ťaživý problém. Jediný náš láskavý Pán Boh vie a dokáže pomôcť našej duši a telu od každej choroby, len my všetci Bohu málo veríme a spoliehame viac na svetské poznatky a vedomosti, na striktné zákony, na lekárske tabuľky a „presné?“ hodnoty v nich zapísané, podľa ktorých lekári určujú či sme chorí alebo nie.....Ľúbme nášho Pána Boha, bezhranične dôverujme v Jeho nekonečnú silu a moc, vzdávajme Jeho veľkolepému Božiemu menu každý deň hold a úctu a obdarúvavajme Ho našou láskou duševnou každým dňom neochudobňovanou na úkor strácanosti jej sily odovzdávaním svojim najbližším. Len BOHU by mala patriť celá naša duševná láska na prvom mieste jej odovzdanosti a až potom našim najbližším. Nech naša láska duševná patrí celá bezo zbytku len náruči našeho láskavého a milosrdného BOHA. Ďakujem Ti môj dobrotivý Bože za odovzdanú Tvoju Božiu pomoc tomuto človeku a jeho dcérke, ďakujem Ti za ich navrátené štastie do života späť.

PS:

Milí čitatelia, Nikdy si nenechajte pochovať lásku k blížnym svojim, milujte sa jeden druhého navzájom a neubližujte si nikdy. Láska vaša porazí zlo na tomto svete, Boh vaše duše ľúbiť bude určite ak sa Jeho všemocnej sile a sile lásky odovzdáte. Lúbim vaše duše ja Laura