Modlitby z Koránu.

15.12.2013 10:17

Modlitby z Koránu.

Poznámka k týmto modlitbám:

Tieto modlitby Vám posielam milí čitatelia na Božie odporúčanie. Ako už názov napovedal sú to modlitby z Koránu. Isto všetci viete že Korán je svätá kniha pre Mohamedánov - islamských veriacich. Boh mi povedal, islám je dobrá viera a Korán je dobrá kniha. Platí to samozrejme pre pravoverných islámskych veriacich, nie pre rôzne iné odštiepenecké skupiny - fundamentalistov a iných radikálov ktorí sa za islámsku vieru iba schovávajú, poprípade Korán pretáčajú v svoj agresívny prospech. Je to niečo podobné ako v kresťanstve Jehovisti alebo iné sekty aj keď tieto nie sú až tak militantné ako islámski teroristi. Kto čítal Korán a (radím Vám to) , alebo sa dostal do styku s pravým islámskym náboženstvom musí uznať, že je to náboženstvo mierumilovné, vyznávajúce jediného Boha v ich reči Alaha. Boh tieto modlitby z Koránu odporučil mne aj iným ľuďom sa modliť. Len si ich prečítajte a sami zistíte, že sú prekrásne len Boha ospevujúce a velebiace. Nie je v nich nič zlé. Kiež by každý kresťan vedel takýmito nádhernými doslova chválospevmi oslavovať Božie meno. Ja keď sa idem modliť tieto Koránové modlitby na velebenie a uctievanie všemocného Božieho mena ešte pred ich odrieknutím poviem Bohu tieto slová:

Láskavý Bože prijmi odo mňa tieto velebné modlitby Tvojho všemocného Božieho mena ako prejav nekonečnej lásky cítenej najväčšej len k Tebe, ako prejav duševnej vďaky za všetko čo mi poskytuješ, ďakujem Ti láskavý Bože za šťastie ktorým moju dušu v živote obdaruvávaš, ale aj za všetko trápenie, ktoré prijímam s pokorou a pochopenosťou duše že je potrebné na jej očistu od všetkých mojou dušou napáchaných hriechov a karmickej záťaže. Len Teba jediného bude moja duša po celý svoj život láskavý Bože velebiť a milovať, len jediné Tvoje všemocné Božie meno budem po celý svoj život uctievať, len Tebe jedinému sa budem celý svoj život klaňať a len Tebe jedinému bude moja duša slúžiť po celý svoj život až do jeho konca verne, pokorne a so skromnosťou duše. Amen.

 

KĽÚČE K POKLADOM NEBIES A ZEME.

Okrem Boha nie je nikto hodný uctievania.

Boh všemocný je najväčší.

Boh je slávny a hodný chvály a ja žiadam Bože za odpustenie.

Nie je žiadnej moci ktorá by činila dobro a žiadnej sily ktorá by zachránila od zla ak neni s milosti Boha.

On je prvý a posledný.

On je zjavený i ukrytý.

On je vždy žijúci a ten kto nikdy nezomrie.

On dáva i berie život.

U Boha všemocného existuje požehnanie.

On je vládcom nad všetkým. Amen.

 

 LIEČIVÁ FORMULÁCIA.

Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého veľkoleposťou sa všetko skláňa.

Všetka chvála patrí Bohu ktorého veľkosti sa všetko podrobuje.

Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého vládou sa všetko korí.

Všetka chvála patrí Bohu pred ktorého silou sa všetko vzdáva. Amen.

 

BOŽSKÉ BLAHOREČENIE K JEDINEČNEJ EXISTENCII BOHA.

Buď chvála Bohu,

pánovi všetkého,

láskavému a milosrdnému,

mocnárovi súdneho dňa!

Teba pane ctíme a o pomoc prosíme.

Veď nás cestou pravou,

cestou tých, ktorých si obdaril svojou milosťou,

nie však cestou tých

na ktorých sa hneváš a tých čo blúdia. Amen.