Modlitby k Bohu odriekané iba v našej mysli.

26.04.2020 05:51

Modlitby k Bohu odriekané iba v našej mysli.

Maria | 07.02.2013
Drahá pani Laura, ja by som vás nielen chcela pozdraviť, ale chcela by som sa opýtať jednu otázku ktorá určite bude osožná pre každého z nás, ktorý sa k nášmu zlatému Oteckovi utiekame. Rada sa s naším Oteckom zhováram, zdôverujem sa mu, modlím sa Vami prijaté modlitby a modlitby ktoré mi boli Vami prijaté od nášho láskavého Otecka. Ale mám otázku. Nie vždy sa mi dá nahlas modliť sa, nie vždy situácia dovoľuje hovoriť k nášmu Oteckovi nahlas. Tak sa chcem spýtať či modlitby ktoré sa modlíme k pánu Bohu či sú tak isto vnímané aj keď nie sú hovorené nahlas a slovom, ale sú iba odriekané v našej mysli. Že či ich účinok je tak isto silný. Viem že náš Otecko ich určite počuje, ale mám pocit že keď máme na neho nejakú prosbu, chceme mu poďakovať.... že to máme robiť slovne. Ďakujem Vám zo srdca za to všetko ako pomáhate všetkým nám a prijímate od nášho láskavého Boha tieto liečby, rady, odkazy. ĎAKUJEME.
 

Božia odpoveď:
Boh všetky duše Boha o pomoc v svojich prosebných slovách prosiace veľmi dôsledne počúva či vyslovia svoj hlas počas ich odriekania nahlas alebo nie a tomu vedz ty duša tázajúca Božiu odpoveď láskavá, že aj keď bude veľkosť hlasovej sily tvojich slov ponorená v hladine tichej, v ich doslova šepote, to čo k nim z myšlienkovej tvojej základne prúdi k láskavému Bohu ako tvoj duševný cez ne cieľ, sa volá prenesenosť veľkostnej sily už v ich nevypovedanom predstihu ako základný pilier cieľovej tvojej prosebnej modlitby, keď to čo ešte tvoje ústa hlasom nevypovedaného slova von nevypustia, Boh cez tvoju dušu už počúva a napĺňa, lebo do každého dňa vidí tvoj duševný základ ako správny duševný v smere náhľad veľkosťou tvojej lásky k mojej Božej blízkosti nesený a čo duša tvoja vo svojom vnútri ukrýva, sa volá obrovská pokora a Bohu odovzdanosť duševná v takej sile, že skrytosť hlasného tvojeho slova v modlitbách nebude nikdy príčina Božieho ich nevypočutia v šepote ktorých prehovára k mojemu Božiemu menu tvoj duševný silný hlas, do ktorého veľkosti zvučnej sily zatieni všetkých krik modlitieb tých, ktorí sa pred Bohom chcú ukázať ako oddaní a volajú sa falošní farizeji. Do veľkosti zvučnosti tichého tvojeho slova Boh tvoj duševný hlas v svojej neustálej bedlivosti počúva a spĺňa tvoje tajné želania do tvojeho každodenného cíteného pozemského duševného šťastia. Do Bohom odoslanej láskavej tejto Božej odpovede bolo Božie toto jej odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.