Modlitba k Bohu za zdravie, šťastie seba a svojej rodiny a ochranu seba a svojej rodiny.

16.12.2013 13:58

Modlitba k Bohu za zdravie, šťastie seba a svojej rodiny a ochranu seba a svojej rodiny.

Bože láskou duše svojej sa slovom tejto prosebnej modlitby tvojej blízkosti nesenej láskavej tvojej pomoci ochrany života môjho dovolávam, lebo viera mojej duše v nekonečnú tvoju silu všemohúcnosti nekonečnu sa vyrovnať môže veľkosťou neobsiahnuteľnou sféry všetkých dimenzií, ktorých spojenie táto moja duševná láska k tebe veľkosťou ich predstavuje. Zastavuj dobrotivý Bože každú prekážku smerujúcu do môjho života ako narušitela životného šťastia môjho a každého, koho blízkosťou svojou do lásky duševnej spriaznenosti dostávam. Do každého dňa života môjho svoje požehnanie duši mojej posielaj silou, ktorého sa nebudú kroky cesty mojej životnej nesprávnemu smeru približovať a tvojej láske vzďalovať. Láskavo ťa milostivý Bože prosím o každodennú ochranu zdravia svojeho, práce svojej, slobody duše mojej nestrácanej satanovou záludnosťou smer cesty môjho duševného presvedčenia  cíteného neustálou potrebou k tvojej láske sa viac a viac približovať zmeniť do nesprávneho, lebo to, čo láska sa slovom nazýva, sa z duše mojej  nedokáže ani tou najväčšou bolesťou vykoreniť z jej hĺbky životom dostanou ako prekážku cíteného šťastia zlom zastavovaného. Staň sa ty sám láskavý Bože svetlom duše mojej, ktorého žiar lúčov bariéru ochrannú  tak silnú duši mojej postaví, že sa žiadne zlo nedostane za štít tejto Božej ochrany do blízkosti mojej duše. Vnášaj spokojnosť do každého dňa žitého na tejto zemi duši mojej, lebo nesenou jej prítomnosťou v nej neustále dokážem zastavovať smútok z duši druhých ľudí, ktorých šťastie sa v živote navždy stratilo a aby som toto dokázal, potrebujem Bože tvojou pomocou žehnanou získať svojmu telu a duši tak veľkú silu, ktorej vybračný energetický tok prúdiť bude ku každému, kto moju pomoc potrebovať bude. Do každého dňa sa láskavo ťa milostivý Bože prosím staň ty sám silou duše mojej štítom ochranným jej nedotknuteľnosti postavený, lebo keď toto moje duševné volanie tvojej pomoci slovom týmto tebe predosielaným vyslyšíš, žiadne zlo svojou ničivosťou nedokáže zastaviť kroky mojej duševnej snahy láskou tebou duši mojej poslanou šíriť silu jej do každého človeka ktorý sa dostane do mojej blízkosti a do všetkého, čo stvorené tebou Bože do krás ľudského žitia bolo a do všetkého čo má každý deň náhľadom krásneho sveta obklopuje, hoc ako príroda, nebeská obloha, tajuplná prichádzajúca noc s vesmírnymi hviezdami a lunou tajomnou. Staň sa láskavý Bože ľútosti mojej duše tebe odosielanej vyslyšateľom  kajania môjho úprimného, ktorým sa chcem stať dostaním tvojho odpustenia každému môjmu hriechu, ktorý duševnú karmu  duši svojou tiahou spôsobil a ľutujem Bože svoje hriechy všetky napáchané krokmi mojimi nesprávnymi, konaním činené , lebo zastavujú svojou tiahou duševnú moju čistotu, ktorá sa navrátiť späť duši mojej len tvojim milosrdným odpustením všetkých hriechov, ktoré som napáchal môže. Stanem sa Bože svoj celý život len tebe oddaným služobníkom, ktorý sa ani okamihom svojho žitia, dušou svojou ceste tvojich Božích prikázaní nevzdiali ich smeru a do každého dňa sa vďakou tvojej pomoci odmeňovať slovami láskavých modlitieb do tvojej blízkosti odosielaných budem s cítenou duševnou pokorou a hlbokou nekonečne veľkou láskou tebe odosielanou. Len teba Bože svoj celý život velebiť a milovať duša moja bude až do jeho konca. Amen.