Modlitba k Bohu za zlepšenie zraku.

16.12.2013 16:43

Modlitba k Bohu za zlepšenie zraku.

Do Božej láskavej pomoci tieto slová dobrý Bože Tvojej blízkosti odosielam, ktorých  Tvojim ich požehnaním a vyslyšaním dokážem svoj strácajúci zrak zachrániť, lebo len Ty sa do tohoto trápenia môjho stať môžeš navracateľom toho, čo lekár žiaden pozemský nedokáže a preto toto svoje trápenie odosielam s dôverou len k Tebe Bože láskavý. Nes túto moju prosbu k sebe okamžikom vyslovenia týchto slov bez ktorých vyslyšania svoj poškodený zrak stratím určite, no pokorne Tvoju láskavú pomoc pýtam, lebo to, čo dokážeš Ty dobrý Bože svojou všemohúcnosťou, sa stáva nenapodobiteľnou dokonalosťou, ktorej svoj celý život s láskou duševnou  slúžiť chcem. Láskou Bože dušou svojou cítenou ako najväčšou len k Tvojej Prozreteľnosti posielať do každého dňa vďaku svoju za Tvoju milosrdnú pomoc navráteného dobrého zraku budem do konca svojho pozemského bytia, ktorý sa stane cestou duše mojej k Tvojej láske čo týmto poznaním dušu moju šťastím opája. Amen.