Modlitba k Bohu za zastavenie hnedého výtoku mimo cyklu menštruácie.

26.05.2018 12:10

Božia diagnostika:
Stalo sa toto spôsobené duševným strachom, ktorý cíti z každodenných pracovných povinností tak silný, že sa stalo jeho cítenie odrazené sťahom maternice do nástupu menštruácie. Keď sa do tohoto strachu bude takto silno približovať, stane sa toto výtokové trápenie pravidelnosťou ukazované. Bolo by dobre keby sa jej práca stala duši radosťou a nie bolesťou ukazovaná. Svoje ženské orgány choré nemá a toto bolo spôsobené duševnou bolesťou z pracovného vyťaženia. Každý deň sa slovami tejto modlitby liečiť musí, ktorá strach odnášať bude do ďaleka z jej duše. Amen.

 

Modlitba k Bohu za zastavenie hnedého výtoku mimo cyklu menštruácie.

Bože do Tvojej pomoci strach duše svojej silou vykonávania práce mojej posielam, ktorý sa viac nikdy nestane tak silný, že ohrozovať narúšanie pravidelnosti cyklu menštruačného silou výtoku viac nebude. Stop silu jeho bolestnú duši mojej do takej podoby, že neprenikne do hĺbky ako ohrozovateľ pravidelnosti menštruačného krvácania. Stávam sa Bože s týmto výtokom tak trápená, že všetky moje pracovné náležitosti bolia moju dušu preveľmi. Každé ohrozenie tela môjho narušením, sprevádzaným výtokom zastav okamžite silou svojou a nedovoľ aby som svoju prácu zvládala silou takého strachu, že hladina hormónov ženských orgánov sa stupňuje do výšky straty pravidelnosti cyklu môjho. Staň sa Ty sám Bože duši mojej tak veľkou silou, že nikdy viac strach z práce cítiť nebude spôsobením hnedého výtoku, ktorého začiatok je vždy silou bolesti duše a strachu vyvolaný. Bože láskavo Ťa o pomoc prosím, ktorú pýtam svojim ženským orgánom, ktoré sa stávajú hnedým výtokom odľahčovateľmi mojej ubolenej duši. Každý strach spáľ silou Svojej lásky tak rýchlo, ako silno sa bude duši mojej bolestne približovať do straty šťastia, cítenosťou duševného bôľu nad všetkými mojimi každodennými pracovnými nadelenými nutnosťou ich potreby povinnosťami, že stráca duševnú rovnováhu stratou vyváženého pomeru hormónov ktoré sa stávajú tak pomýlené, že fungujú do nesprávnych signálov posielaných telu do správnosti načasovania každej menštruácie. Svoju podmienenosť tohoto výtoku cítim silou strachu, ktorým sa trápením dostávam do šoku tela, ktoré neprimerane reaguje schopnosťou nerovnováhy hladiny hormónov. Amen.

 

Bolo by dobre keby sa slová tejto modlitby stali svojou pravidelnosťou odriekania ochrancami trápenia duševného, ktoré sa stalo príčinou tohoto výtoku. Stane sa silou svojich účinkov odnesenie týchto menštruačných problémov navždy z jej tela. Keď sa do bolesti duše strachom približovať bude, slová tejto modlitby ako liek pomoci odriekať treba a sama bude cítiť výsledky sily jej slov ich vyslyšaním. Božie odoslané slovo do tejto odpovede bolo správne prijaté dušou Laury od Boha. Amen.

 

Poznámka:

Slová tejto liečivej modlitby tejto žene Božím ich vyslyšaním veľmi rýchlo pomohli odstrániť jej menštruačný problém, za čo sa veľmi ďakovala Pánu Bohu aj mne. Silou Božej pomoci cez slová odoslanej Bohom tejto modlitby sa jej podarilo odstrániť duševný problém ktorý jej spôsoboval tento zdravotný telesný problém. Nie každé ochorenie tela je spôsobená jeho chorobnosťou, ale v mnohých prípadoch chorobné telesné stavy spôsobuje chorobnosť v duši a tou bol pre túto ženu cítený strach z každodenných pracovných povinností, ktorý jej táto láskavým Pánom Bohom nadiktovaná kódová modlitba z jej duše odstránila.

Pridať komentár