Modlitba k Bohu za vyliečenie cukrovky.

09.01.2014 18:30

Modlitba k Bohu za vyliečenie cukrovky.

Bože láskou duše svojej Tvoju pomoc pýtam slovami tejto prosby, ktorou svoj pankreas tuku nadmerného zbaviť potrebujem, keď sa nemôže priblížiť stiahnutím jeho obalu do správnej funkcie, ktorou sa cukor reguluje do normálnych hodnôt. Stop Bože silou svojej všemohúcnosti každú tukovú bunku zachytenú na mojom pankrease a premeň ju do takej podoby, že spálením jej sa pankreas oslobodí od tohoto stiahnutia navždy a opäť začne pracovať tak, ako má telo zdravé jeho funkciou Tebou určenou. Stanem sa vyslyšaním slov tejto prosby Bože svojou vďakou za Tvoju pomoc len Tebe oddanou dušou, ktorá svoju lásku najväčšiu dušou cítenú Ti denne odosielať do nebeských výšin bude slovami láskavých modlitieb. Staň sa Bože Ty sám lekárom tela môjho, lebo sa len Ty jediný na celom svete stať uzdraviteľom tela môjho môžeš, ktorý jediný dokáže spoznať najlepšie pravú príčinu môjho ochorenia. Zastav túto chorobu Bože vrúcne Ťa prosím okamžite sile jej postupovať vyslyšaním slov tejto prosby, ktorej účinky cítiť budem znovu vrátenými normálnymi hodnotami cukru v krvi. Žehnám sa Bože v Tvojom mene a sláva Tebe až na veky vekov Amen.