Modlitba k Bohu za všetky duše na celom svete, ktoré boli násilnou smrťou zabité satanovou mocou a jeho prisluhovačmi.

16.12.2013 13:00

Modlitba k Bohu za všetky duše na celom svete, ktoré boli násilnou smrťou zabité satanovou mocou a jeho prisluhovačmi.

Láskavý dobrotivý Bože sťahuj silou svojej nekonečnej všelásky dostávanej každej duši ktorej do pozemského sveta dych života poslal si svojou všemohúcnosťou každú padlú dušu do sféry temnoty satanom vrhnutú do osídiel bezmocnosti, ktorej sa brániť svojou osamelosťou službám satanových prisluhovačov nedokážu a trápiť každého svojou blízkosťou tieto nešťastné duše musia ktorému blízkosťou svojou do pozemského sveta sú privolané, čo ich duše bolestne nesie do beznádeje svojho nedobrovoľného putovania bez sily svojou mocou stratiť poslušnosť ich dostaným príkazom vykonávania zlých skutkov. Do láskavej Tvojej pomoci nesiem dušou slová tieto prosebné k slobode každej duše nástrojom satanovej moci učinenej svojou bezmocnosťou dostanej, ktorej lúče svetla Božieho sa takou diaľkou nesú koľko poslušnosti do bolestných satanových príkazov nedokážu svojou pozíciou nesplniť. Len Ty dobrý Bože láskou svojou dokážeš tieto duše Svetlu svojemu priblížiť, keď tieto moje slová prosebné za ich oslobodenie vyslyšíš, ktorého výsledkom sa kroky každej nedobrovoľne väznenej duše temnotou odchytené a stiahnuté k poslušnosti službám satanových prisluhovačov stanú záchrancami bytosťami Tebou do ich sprevádzania silou bojovnosti veľkou obdarovanými vedené do Bohom pridelených príbytkov ktoré na nich domovom predurčeným ich skutkom pozemským odmenou čakajú. Bože do každej duše ktorej slobodu nesenou touto svojou prosbou od Teba pýtam zošli kolóny tak silných ich sprevádzateľov ochranných že sa špalierom jeho sily žiadna duša viac z jeho blízkosti nestratí do temnoty nedobrovoľne stiahnutá. Amen.