Modlitba k Bohu za uzdravenie ženy ktorá po náhlej mozgovej príhode upadla do hlbokého bezvedomia.

16.12.2013 15:44

Modlitba k Bohu za uzdravenie ženy ktorá po náhlej mozgovej príhode upadla do hlbokého bezvedomia.

Bože láskavý, ku Tvojej dobrotivej všemocnej sile sa duša moja touto prosebnou modlitbou o poskytnutie záchrany života svojej matky utieka, ak je toto Tvojou vôľou, keď ten dych života ktorý od Teba jej duša do tohoto pozemského bytia dostala postupne začína strácať utopenosťou duševného spánku, blížiaceho sa do kómy, z ktorej sa už viac nemusí zobudiť a preto s pokorou svojej duše svoju hlavu pokľakom oboch svojich nôh na holú zem pred Tebou s plačúcou dušou skláňam a láskou trvalou k Tvojej existencii hlboko v mojej duši zakorenenou Tvoju láskavú pomoc do zobudenia spiacej duše mojej matky pýtam, keď tí, čo sa o jej záchranu života touto chvíľou snažia lekárskymi odbornými zásahmi činenými do jej tela sú oproti Tvojej všemoci veľmi slabí zastaviť postupnosť ničivosti jej skrytého ochorenia v mozgových centrách, ktorým jej telesná schránka začína bolestne podliehať približovaním sa do straty jej pozemského bytia navždy zástavou už aj tak veľmi oslabeného srdca unaveného celoživotným trápením, keď len Tvoj pohľad jediný a Tvoja vôľa vyslyšať moje prosebné slová dokážu postupnosť jej zomierania okamžite zastaviť nečakanosťou zobudenia jej spiacej duše do otvoreného pohľadu života učineným Božím zázrakom o ktorý Ťa dobrý Bože touto chvíľou moja duša s hlbokým smútkom a beznádejou pre svoju láskavú matku vrúcne prosí naplniť. Vyslyš láskavo Ťa prosím Otče nebeský môj moje prosebné slová a naplň ich skutkom svojho skorého vyslyšania, za čo odmenou Ťa bude moja duša až do dňa svojho posledného konca takou veľkou láskou do každého dňa obdaruvávať, že sa sile veľkosti mojej lásky k Tebe, sila žiaru jasu všetkých hviezd na oblohe nedokáže prirovnať ani najmenej, keď sa v mojom duševnom presvedčení len Ty jediný stávaš láskavý Bože tým, kto svojou dokonalosťou a všemocou stvoril celý náš pozemský svet, v ktorého plynulosti chodu svojho bytia žije aj moja duša, ktorej láska k Tebe nikdy nezhasne a ľúbiť Ťa budem aj vtedy láskavý Bože naďalej, keď sa svojou vôľou rozhodneš moje prosebné slová nevyslyšať, lebo som pokorná duša a vždy budem riadenie svojho života Tvojou vôľou poslušnosťou duše rešpektovať a naďalej dodržiavať všetky Tvoje Božie prikázania, aj keby som blízkosť svojej láskavej matky navždy stratiť musela. Bože, to čo touto svojou prosbou duše k Tvojej milosrdnej všemohúcej tvári pred pohľad tvojho vševidiaceho oka Božieho s pokorou plačúcim duševným hlasom touto chvíľou predkladám v svojej hlbokej beznádeji, sa nesie pomenovanosťou túžby Tvojou nesmiernou všemocou zachrániť život mojej láskavej matky, ktorej strádanosť blízkosti budem svojim bôľom za jej stratou len ťažko niesť duševnou silou, no tento svoj nesmierny bôľ vkladám prosbou svojich slov do Tvojej všemohúcej náruče lebo pevne verím, že keď tieto slová za matkinu záchranu života vyslyšíš, tak sa okamžite zobudí a bude ďalej svoj pozemský život žiť napĺňaný Tvojou vôľou s cítenosťou tej najväčšej lásky len k Tebe ako jedinému záchrancovi svojho bytia, rešpektujúc všetky Tvoje Božie prikázania ako jediné hlavné krédo svojho pozemského správneho žitia. Amen.