Modlitba k Bohu za stratu sebapodceňovania dôsledkom ktorého si nedokážem udržať prácu a mať v nej dobré výsledky.

16.12.2013 14:23

Modlitba k Bohu za stratu sebapodceňovania dôsledkom ktorého si nedokážem udržať prácu a mať v nej dobré výsledky.

Bráň láskavý dobrotivý Bože dnešným dňom touto chvíľou tok neistoty v silu svojich pracovných schopností prenášaných do úkonov nesprávnych všetkých mojich doterajších slabošských myšlienok všemohúcnosťou svojej Božej všesily navždy ich Božím zastavením toku ničivej tejto riavy vynesením z hlbín mojej duše navždy ako slabosť tú, ktorej dotykom blízkosti cítiteľným v mojej duši strácam prácu každú záťažou toho prikázaného nesprávneho slova, ktoré do hĺbky svojej duše vkladám ja sama ako svoju neschopnosť zastať odbornosťou svojho pracovného postu tak jej vykonanie nadriadeným do splnenia správneho prikázané, že sa začínam sebavedomiu každému človeku Tebou do tela vloženému ako správnemu strácať každodenným sebapodceňovaním, čo trápi moju dušu tak veľmi láskavý dobrotivý Bože môj, že začínam svoje šťastie zo života strácať pred svojim duševným zrakom ako krásny náhľad celého pozemského sveta, ktorého tvár sa očiam mojim ukazuje ako tmavá oblačná chmár na oblohe bez nádeje  prieniku slnečného jasu do osvetlenia tmy, ktorá rúškom mojej neutíchajúcej bolesti zastrela celý viditeľný svet do hlbokej beznádeje. Každý deň láskavý môj dobrotivý Bože tlak neutíchajúcich mojich sebapodceňovaných myšlienok zahášaj láskavými lúčmi svojho Božieho svetla do tej ich premeny, výsledkom ktorej niesť budem svoj pracovný krok do navždy vykonanej úspešnosti všetkých pracovných úloh nikdy viac nesprevádzaný tieneným myslením svojho sebapodceňovania vo vlastné sily lebo od tejto chvíle sa láskavý Bože Tvojou milosrdnou pomocou vyslyšaním mojich prosebných slov stanem tak silnou dušou, ktorej snahy pracovných výkonov žiadna slabošská moja myšlienka nezdolá do toho cieľa, aby som túto svoju prácu navždy stratila dostanou od nadriadeného výpoveďou a Tvojej milosrdnej Božej pomoci sa moja duša bude do každého dňa láskavý Bože odvďačovať láskou svojej duše cítenou najväčšou len k Tebe odosielanej v slovách každodenných mojich prosieb.  Len Tvojej všemoci láskavý môj Bože dôverujem, keď len Ty na svete jediný dokážeš navždy svojou všemocou toto moje duševné trápenie zastaviť vyslyšaním tejto mojej vrúcnej prosby odoslanej do blízkosti Tvojej Božej tváre nesenej s nekonečnou vierou mojej duše v Tvoju láskavú Božiu pomoc. Amen.