Modlitba k Bohu za silu duše, aby sa netrápila nad príkorím ktoré v živote podstúpila.

09.02.2014 17:47

Modlitba k Bohu za silu duše, aby sa netrápila nad príkorím ktoré v živote podstúpila. 

Bože láskou duše svojej Ťa o silu duše pýtam, keď sa trápením zo života slabosťou ukazuje tak veľkou, že spomienky na príkorie dušou mojou podstupované sa duši mojej tak bolestne zatínajú do jej hĺbky, až sa stala preťažená a telo ochorelo. Spáľ každú bolestnú spomienku, ktorá duši mojej takú ťarchu dostáva, že žiaľ ktorý sa stápať slzami duše mojej ronenými sa morom začal ukazovať svojou veľkosťou. Slabosť duše mojej Ty sám Bože premeň na jej duševnú silu, ktorou sa vždy stane smútok môj zo života odnesený touto ochranou. Staň sa Bože šťastím môjho života Ty sám a veď myseľ moju do takých predstáv, ktoré sa viac nikdy nestanú ukazované obrazom očiam mojim ako smutné udalosti zo života trápením pripomínané, ale stanú sa tieto predstavy vedené do obrazov krásnych životných situácií, kedy som svoje šťastie dokázala zo života vidieť každým jeho okamihom. Do Tvojej pomoci a Svetlu Tvojemu svoju dušu odovzdávam a sľubujem Ti Bože, že sa stanem silou vyslyšania tejto prosby ženou opäť takou, ktorá sa viac trápiť nad nespravodlivosťou života nikdy nebude, lebo len Tvojou láskou svoje šťastie najväčšie cítenou budem očiam mojim tento svet ukazovať. Amen.