Modlitba k Bohu za pomoc pre moju preťaženú dušu od trápenia.

05.01.2016 18:09

Mnoho ľudí ktorí ma navštívili so svojimi zdravotnými problémami a lekári im nedokázali pomôcť v ich telesných bolestiach malo preťaženú dušu dlhoročným trápením zo života. Príčina všetkých ich bolestí v tele bola uložená hlboko vo vnútri ich duše a neodhalená žiadnym lekárskym meracím prístrojom. Museli najskôr pochopiť to, že je potrebné prestať sa čo najskôr trápiť, to znamená pomôcť najskôr svojej duši ako prvej a až potom dokáže ich telo zareagovať a prijať liečivá na telesné bolesti akéhokoľvek druhu. Pán Boh mojim pacientom s preťaženou dušou mnohým, ba skoro každému radí, že to čo ich najviac trápi a nosia v svojej duši dlhé obdobie ako veľmi bolestivú spomienku ktorá ich bolí aj v súčasnej dobe žitia, že ju musia zo svojej duše vyhodiť navždy preč, naučiť sa zabudnúť na to že vôbec mali niekedy takýto problém a už viac sa nikdy k nemu nevracať. A až vtedy keď toto pochopia a naplnia, mnohé zdravotné problémy z ich tela odídu aj samé. Odovzdávam Vám túto liečivú modlitbu k Pánu Bohu, ktorá pomohla v Božom vyslyšaní už mnohým ľuďom.

 

Modlitba k Bohu za pomoc pre moju preťaženú dušu od trápenia.

Bože láskou duše svojej Ťa o pomoc prosím, ktorou silu späť duši mojej navrátiť potrebujem lebo trápenie zo života sa stalo duši mojej tak veľkým balvanom, že sa telo dostať bolesťami svojou pomocou duši od tejto záťaže odľahčovateľom muselo. Stop silu každého smútku z nešťastného života ktorý tu žiť musím z hĺbky mojej duše Svetlom svojej lásky a premeň jeho bolesť na opäť cítené šťastie a radosť zo života. Spáľ všetky traumatické spomienky z hĺbky mojej duše žiarom Božieho Svetla takou silou, že sa stane opäť slobodná a nezaťažená žiadnou bolesťou. Sily duši mojej toľko svojej pošli, koľko trápenia v živote som doteraz podstúpiť musel a ďalej už Bože nevládzem silný byť dušou kráčanou týmto životom. Lobe svoje Ti posielam Bože do nebeských výšin, do ktorých sa hlas môj s pokorou duše Tvojej všemohúcnosti posiela s prosbou o pomoc navrátenia slobody duše mojej späť stiahnutím okov pút trápenia do temnoty, ktorá mi ho celý život ako prekážku šťastie cítiť posiela. Svetlo duše mojej Bože sám smeruj do takých hĺbok, ktoré sa bez Tvojej pomoci už nedokážu vyliečiť z rán ktoré mi tam bolestný život zanechal. Slzy duše mojej ronené zastav Bože svojou všemohúcnosťou navždy a nedovoľ, aby sa morom jej smútkom stali tak hlbokým, až sa v ňom navždy zármutkom utopí. Stanem sa Bože silou svojej duše opäť vrátenou človekom, ktorý sa stane zbavený navždy všetkých bolestí v svojom tele a dostávať svoje kroky životom bude s cítením šťastia a odhodlania nevzdať sa postaviť aj tým najťažším prekážkam, ktoré sa mi do cesty budú staviať od nástrah zlých síl. Stanem sa Bože vďakou za Tvoju pomoc celý svoj život len Tebe oddanou dušou, ktorá sa ceste Tvojich Božích prikázaní ich smeru ani okamihom žitia neodkloní a trápenie, ktoré život do cesty prinášať mi bude s pokorou odosielať do Tvojej láskavej pomoci vždy budem s dôverou v jej silu. Len Teba Bože svoj život celý duša moja velebiť a milovať bude skrz slová láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti denne odosielaných. Amen.