Modlitba k Bohu za odstránenie vody z mozgu.

28.03.2014 00:22

Modlitba k Bohu za odstránenie vody z mozgu.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej k Tebe utiekam slovami tejto prosby, ktorou stratené zdravie svojim pľúcam dostať späť potrebujem do rozšírenia ciev, ktoré sa stali tak veľmi zúžené, že pľúca tvoriť vodu začali aby sa touto tekutinou chránili od sily zadusenia ktorým sú ohrozované. Staň sa Ty sám Bože svojou všemohúcnosťou lekárom tela môjho, ktoré stratou sily pľúc začalo bolestne mozog zasahovať snahou pľúcam odľahčiť stiahnuť tekutinu z ich blízkosti do seba. Každý deň sily svojej toľko pľúcam mojim pošli, koľko sa ciev do ich navráteného zdravia musí rozšíriť, aby sa nebránili sťahovaním lymfatickej tekutiny do seba. Touto prosbou Ťa Bože láskavo o pomoc prosím, keď sa touto príčinou stalo telo moje zbavené pohyblivosti končatín a tak veľmi túži zdravie opäť dostať prinavrátené. Keď sa Bože zľutuješ nad bolesťou duše mojej, ktorú cítim týmto telesným utrpením, stanem sa silou vyslyšania tejto prosby opäť zdraviu prinavrátený silou, ktorou sa stanú moje nohy opäť schopné kráčať vlastné kroky do života smerované do Tvojej lásky každý deň. Len tebe Bože svoju vďaku ukazovať za Tvoju pomoc celý život budem svojou láskou najväčšou dušou cítenou skrz slová láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti denne odosielaných. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať budem a do vyslyšania svojej prosby sa dôverou duše nikdy neodkloním. Amen.