Modlitba k Bohu za ochranu mojej duše pred zlom.

09.07.2014 14:22

Modlitba k Bohu za ochranu mojej duše pred zlom.

Táto modlitba je určená na ochranu duše pred Vašimi nepriateľmi v živote.

Bože do Tvojej láskavej pomoci svoju dušu Tvojej ochrane každý deň odovzdávam, silou ktorej sa žiadne zlo nestane záhubou jej šťastia zo života môjho odnesené. Staň sa Ty sám svojou láskou k mojej duši silou jej ochrany, ktorej účinky cítiť budem šťastím môjho života každý deň žitého. Svojou láskou sa Tvojej ochrany Božej dovolávam a dôverujem Ti Bože, že sa staneš svojou bedlivosťou každý deň záchrancom duše mojej, keď sa stávať zlo do jej blízkosti približované bude. Touto prosbou sa Bože denne utiekať Tvojej Božej ochrane svojou dušou s láskou budem. Amen.

Boží doslov k tejto modlitbe:

Stane sa duša tvoja touto modlitbou chránená pred každým zlom skôr, ako by do trápenia prísť mohla jeho silou ničivou. Amen.