Modlitba k Bohu za netrápenie sa nad stratou nedonosených detí a odpútanie sa od prehnanej túžby mať vlastné dieťa - odovzdať svoj osud do Božej vôle.

24.10.2014 19:08

Modlitba k Bohu za netrápenie sa nad stratou nedonosených detí a odpútanie sa od prehnanej túžby mať vlastné dieťa - odovzdať svoj osud do Božej vôle.

Bože staň sa Svetlom duše mojej Ty sám svojou láskou, keď sa tieňom smútku a bolesti zastavilo šťastie z môjho života cítené stratou detí, ktorým som Tvojou vôľou matkou na zemi stať sa mala. Stalo sa smrťou detí mojich tak veľmi šťastie stratené zo života môjho ktorý tu aj napriek ich strate žiť musím, že slzy ktoré sa dušou mojou každým okamihom smútkom za ich blízkosťou ronia, sa už morom začali ukazovať naplneným tak veľkým, že hĺbkou svojou začína predstavovať utopené aj šťastie mojej duše ktoré sa pochovalo navždy smrťou ich. Slovom tejto prosby Ťa Bože skrúšene o silu svojej duše späť navrátenú prosím, ktorou sa dokážem smrti detí mojich slzám svojim roneným žiaľu zastaviť a stať sa ďalšie roky života opäť šťastnou ženou môžem s Tvojou pomocou vyslyšaním slov tejto prosby Božou milosrdnosťou. Staň sa tak silným štítom duše mojej ochranným, že svoje utrpenie cítené nekonečnou bolesťou zo smútku za deťmi mojimi dokážem pochopiť ako Tvoju Božiu vôľu smerovanú do lieku mojej duše poslanému, ktorého cieľ pomoci svojou dušou ťažko dokážem pochopiť, keď toto trápenie stápa silu duše mojej do takej slabosti, ktorou ťažko spojitosť Tvojej vôle dušou prijať dokážem ako liek na jej pomoc. Láskavo Ťa Bože skrúšene prosím o zastavenie žiaľu mojej duše a okno do budúcnosti daj očiam mojim vidieť ako otvorené a priblížené ešte šťastiu v živote, ktorého smer sa Tvojou vôľou riadi tak, aby sa naplnilo duševné moje poslanie. Staň sa duši mojej Takou silou, že dokáže pochopiť svoj život strádaný smrťou detí ako potrebný Tvojou vôľou a že do budúcnosti sa toto trápenie zastaví silou požehnania túžby mojej ako naplnenej do dieťaťa mať, ak sa dokážem stať svojim životom Tebe s pokorou aj veľkým žiaľom priblížená svojou láskou nekonečnou. Stop toto moje duševné trýznenie Bože do konca smútku nekonečného a osloboď spútanie duše mojej okovami žiaľu do späť jej vrátenej slobody. Stanem sa svojou láskou a odovzdanosťou Tvojej vôli krokmi svojho života smerovaná do šťastnej budúcnosti. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou odmeňovať celý svoj život budem a dušou svojou sa Tvojej pomoci dôverou nikdy neodkloním. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať budem a do vôle Tvojho riadenia svoj život s pokorou odovzdávam. Amen.