Modlitba k Bohu za navrátenie sily duševného obalu.

16.12.2013 13:28

Modlitba k Bohu za navrátenie sily duševného obalu.

Bože do Tvojej láskavej ochrany a milosrdnej pomoci duševnú slabosť svoju odovzdávam, lebo sa nedokážem vlastným úsilím brániť voči blízkosti zla od každého človeka vstrebávaného do nechránenej mojej duše slabosťou jej duševného obalu. Láskavo Ťa dobrotivý Bože o navrátenú silu späť môjmu duševnému obalu pýtam a verím, že keď Tvoja vôľa bude pomôcť mi, nebudem sa viac nikdy cítiť slabá únavou tela, ktorej dôsledkom som sa začala všetkej prítomnosti cudzích ľudí vyhýbať, aby som sa dokázala chrániť pred nepriaznivými dôsledkami ich zlých vibrácii, ktoré duša moja prenášala do svojej hĺbky do každého dňa. Bože svojou láskou duše najväčšou cítenou len k Tebe Tvoju ochranu duše mojej pýtam, lebo som v hĺbke jej cítenia presvedčená, že len Ty jediný svojou všemohúcnosťou na celom svete dokážeš dušu moju späť sile svojej navráteniu priblížiť. Do blízkosti duše mojej staň sa Ty sám štítom jej ochranným, koreňom zla svetlom svojej lásky postaveným, ktorého bariéru neprerazí žiadna zlá vibračná energia smerovaná zlom duši ľudí do mojej blízkosti. Do každého dňa sa slovom tejto prosby duša moja Tvojej pomoci láskavej dovolávať bude a vďakou jej silných účinkov môjmu trápeniu cítenému sa do konca svojho žitia na tejto zemi stanem dušou len Tvojim prikázaniam oddanou, ktorá sa smeru ich cesty dušou svojou nikdy neodkloní a do každého dňa slová láskavých modlitieb svojou láskou duše Tvojej prozreteľnosti odosielať do nebeských výšin budem. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať bude duša moja až do posledného jeho dňa žitého na tejto zemi. Amen.