Modlitba k Bohu za navrátenie počutia do slabnúceho ucha.

16.12.2013 16:42

Modlitba k Bohu za navrátenie počutia do slabnúceho ucha.

Láskou svojej duše Ťa dobrotivý môj láskavý Bože vrúcne prosím o každodennú posilu slabnúceho ucha takým posluchom zachytiť, aký by bol potrebný do počutia zdravých ušných bubienkov, lebo toto strácanie sluchu trápi moju dušu každý deň, keď to čo počuť do  hlásania rečových prejavov druhými ľuďmi potrebujem zachytiť slabosťou sluchu svojho nedokážem a trápim sa láskavý môj Bože tomuto telesnému ochoreniu tak veľmi, akou láskou a dôverou svojej duše Tvojej blízkosti tieto prosebné slová predosielam, lebo keď Tvojou vôľou bude hlas môj plačlivý vypočuť, tak tieto láskavé prosebné slová odozvou svojej sily Tebou žehnanej sa stanú cestou do takého sluchového počutia, aké poznala som ešte ako zdravá žena žiadnym krvným zápalom nezasiahnutá jeho ničivosťou obrovskou. Bože láskavý, len Tvoja nekonečná všemohúcnosť tento môj sluchový problém dokáže navždy sile jeho postupnosti zastaviť a preto Ťa pokorne a odovzdane prosím o silu Tvojej milosrdnej pomoci, ktorej dotyk láskavého Božieho svetla s mojou dušou bude páliť všetky ložiská krvných nálezov v mojom tele, čoho dôsledkom sa ten doteraz stratený hlas veľkosť sily, ktorého som slabosťou funkčnosti ušných bubienkov počuť nedokázala stávať bude hrajúcou filharmóniou tých najkrajších počutých tónov do šťastia mojej duše odmenou za tú vieru dobrý Bože, ktorej veľkosť Ti moja duša bude do každého dňa svojou neutíchajúcou láskou k Tebe a slovami týmito prosebnými odosielať a pevne verím, že jedine Ty dokážeš na tomto svete postupovosť strácaného môjho počutia navždy svojou všemohúcnosťou a láskou nesenou ku všetkým tázajúcim dušiam k Tvojej  pomoci zastaviť ku spokojnosti mojej duševnej. Amen.