Modlitba k Bohu za kľudné a neprerušované každú noc snenie mojeho dieťaťa.

14.05.2018 00:13

Navštívil ma mladý muž otec svojej malej dcérky a prosil ma o prijatie Božej pomoci pre ňu. Mal svoje dieťa veľmi rád a bol naň silno citovo naviazaný. Trápilo ho to, že dieťa aj keď bez problémov zaspalo, z ničoho nič sa v noci zobudilo, začalo kričať a plakať a aj keď ho utíšil počas skoro každej noci toto dieťa nekľudne spalo a podchvíľou sa strhávalo zo sna. Chcel vedieť od Pána Boha príčinu tohoto nekľudného snenia svojeho dieťaťa a dostal od Boha takúto odpoveď.

 

Božia diagnostika:
Do tohoto každodenného nočného nepokoja sa stáva odkazovateľom duši svojho otca, že sa duša zlého človeka ktorého mal rád Bohu tak silno vzdialila, že sa koreňom zla dušou celkom upísala. Toto kričanie zo sna sa bolestne jej dušou zachytáva, ktoré sa od tohoto človeka snaží zastaviť aby otcovi neublížilo. Krik duše tohoto dieťaťa sa stáva strachom jeho duši ukazovaný, lebo to čo cíti a vidí v svojich snoch ako nebezpečie posielané svojmu otcovi ju veľmi desí a zraňuje. Stalo sa toto dieťa svojou dušou zachytávačom zlých želaní duševného odporcu svojho otca odosielaných k otcovi, ktorého sa snaží svojou dušou zachrániť od nešťastia ktoré sa blízko ukazuje silou zlých želaní jeho odporcu. Do nekľudného snenia sa dostáva príčinou sily preťaženia duše, ktorej sa sloboda začína postupne vytrácať a duša jej sa okováva putami tak silnými, že väzňom svojho tela bude ktoré sa chrániť týmito telesnými bolesťami bude aby duši odľahčilo. Svoje trápenie tento človek stápať musí do slov tejto modlitby, ktorou sa bude stávať osloboditeľom väznenej duše svojej dcérky. Amen.

 

Túto modlitbu sa môžu modliť aj matky za svoje deti ak cítia v duši, že ich dieťa svojou láskou oslobodzuje od ťarchy zlých myšlienok a želaní posielaných z duší ich nepriateľov a dieťatko po nociach nedokáže kľudne spinkať. Tomuto pánovi Pán Boh láskavý pomohol vyslyšaním slov tejto prosby a jeho dcérka začala po určitom čase kľudne a bez prebúdzania v noci sladko spinkať. Ďakoval Bohu a aj mne. Mnohé duše detí na podvedomej úrovni ak milujú svojich rodičov a cítia, že k ich dušiam prúdi silné zlo im odľahčujú rôznymi spôsobmi a to najmä svojou nespokojnosťou v duši, nekľudom, nervozitou, častou chorobnosťou a aj nekľudným spánkom ako bolo aj v prípade otca tohoto dievčatka. Takže buďte vnímavými rodičmi k nezvyklým prejavom poruchovosti správania u svojich detí, lebo mnohokrát sa ich neposlušnosť, agresivita a nervozita stávajú zapríčinené tým, že vašim dušiam svojou láskou odľahčujú od nepriateľov ktorí na Vás zle myslia a ubližujú vašej duši a oni v svojej detskej nevinnosti a duševnej čistote preberajú zlo prúdiace k vám do vnútra svojej detskej dušičky aby tej vašej odľahčili. Mnohé deti preto veľmi trpia. Aj keď toto nebezpečenstvo prúdiace k vašim dušiam dieťa nevidí pohľadom a ani vaša duša, jeho dušička ktorá vás ako láskavého a starostlivého rodiča miluje toto zlo cíti veľmi intenzívne. Dušou vidí a vníma nebezpečenstvo plížiace sa k vašej duši. A preto ich dušami vstrebaná zloba prúdiaca k vám sa ukazuje ich poruchami správania a rôznymi zdravotnými problémami. Najlepšia pomoc v takýchto prípadoch je každodenná modlitba k Bohu, nech má vaše dieťa akékoľvek príznaky poruchovosti či na tele alebo na duši, láskavý Pán Boh jediný vidí jej skrytosť príčiny a na vaše prosebné modlitby odosielané k Božej blízkosti každým dňom čaká a rád ich vypočuje. Pán Boh Vám rád vždy pomôže, len treba k nemu prehovoriť a poprosiť ho s dôverou v duši o pomoc. Vaša Laura

 

Modlitba k Bohu za kľudné a neprerušované každú noc snenie mojeho dieťaťa.

Bráň Bože svojou láskou k nevinnosti detí dušu dcérky mojej, ktorá sa svojou láskou ku mne stala odoberateľom a zároveň prijímateľom zlých želaní duši mojej posielaných mojim nepriateľom. Stápaj silu každej zloby z duše tohoto človeka prúdenú do nulovej podoby a dcérke mojej kruhový svetelný obal vytvor okolo celého jej tela a duše, ktorého štít sa vyžarovaním Tvojej lásky požehnávať bude  tak silnej, že stopí všetko zlo ktoré sa jej duša bude snažiť zachytiť na moju záchranu okamžite tak rýchlo, koľko zla sa dostane do jej blízkosti. Touto prosbou Ťa Bože vrúcne prosím o zastavenie schopnosti duše mojej dcéry prijímania a zachytávania zlých energií, čo sa bude postupne ukazovať jej kľudným snením, bez desivých predstáv mojej záchrany. Keď sa Bože zľutuješ nad jej dušou, stane sa postupne opäť jej sloboda navrátená a okovy ktoré ju silno zvierali sa tlakom svetelného kruhu začnú roztápať až sa celkom stratia rozpustením v Božej láske. Staň  sa Bože ochrancom duše mojej dcéry, lebo sa tak silnou bolesťou jej denne ukazuje, že srdce moje plače pohľadom na ňu upretým neustále. Svojej sily do hĺbky jej duše toľko pošli, koľko strachu a desu toto dieťa zachytilo nočným desom svojim predstavám snenia ukázaným. Zlo ktoré do svojej blízkosti doteraz zachytila koreňom zla späť pošli odosielateľovi, aby sám cítil des tohoto dieťaťa svojou dušou tak hrozivý, že pomyslenie na slovné útoky k mojej duši sa stanú jeho duši takou obavou z návratov desu nočného ukázané, že sa báť bude zo svojich úst čo len jedno zlé slovo ku mne poslané vyriecť. To čo dieťa moje dušou zachytilo, spätne Bože odošli svojou spravodlivosťou k odosielateľovi, aby sa stal svojim nekalým skutkom navždy zastavený. Láskou svojou Tvoju pomoc duši mojej dcérky pýtam, aby sa každá ďalšia noc jej stala snom krásnych rozprávok, čo dušiam deťom ako predstavy snenia patria ukazované bez desu, ktorý sa viac jej duši hrôzou neukáže. Amen.
 

(túto modlitbu sa môžu rodičia modliť nielen za dcérky ale aj za synov, len v modlitbe treba slovo dcérka nahradiť slovom syn).

Monika | 01.03.16 
Milý pane Bože, ďakujem Ti za túto prenádhernú modlitbu, ktorá neskutočne pomáha môjmu malému synčekovi. Zo začiatku som sa ju modlila i šesť krát denne a postupne začala učinkovať čiže teraz sa ju modlím tri krát na deň. Môj malý synček sa vkuse budil, plakal a nikdy sa zo sna neusmieval. Každý mi vravel, že z toho že sa budí vyrastie, ale odkedy si dal na stránku tu modlitbu, som pochopila, že chuďatko malé sťahovalo zlo z mojej duše a zlé myšlienky na moju adresu. Pane Bože ešte raz ďakujem, že si moju prosbu vypočul a maličký si konečne spinká, sníva krásne sny, bľaboce a usmieva sa ako iné šťastné detičky.

Pridať komentár