Modlitba k Bohu za dušu nebohého manžela, ktorého duša sa veľkou láskou k svojej manželke pripútala k zemskej sfére a navštevuje ju po nociach

16.12.2013 11:57

Túto modlitbu som prijala od Boha pre jednu starú pani, ktorá sa objednala ku mne s tým problémom, že po smrti jej manžela ju v noci máta a navštevuje ju jeho duša. Boh mi pre túto ženu odkázal, že smrť jej manžela ho zastihla nepripraveného a svojou veľkou láskou k manželke sa duša jeho pripútala k zemskej sfére a týmto strašením si pýta jej pomoc pre svoju dušu. Stala sa táto duša zblúdilou a nedokáže sa nasmerovať k Božiemu Svetlu. Prijala som pre ňu na pomoc túto láskavú liečivú Bohom poslanú modlitbu, ktorej vyslyšaním sa zachránila duša jej nebohého manžela a zároveň sa aj duša tejto ženy zbavila desivých pre ňu už v jej pokročilom veku nočných videní a mátaní. Komu zomrel manžel (manželka) a pociťuje akoby jeho prítomnosť dosť často pri sebe, môže sa túto modlitbu k Bohu modliť. Verím, že Boh každý Váš prosebný duševný plač každej jednej duše z Vás vždy vypočuje a utíši Vašu dušu od hlbokého žiaľu svojim Božím pohladením, ktoré určite ucítite zahojenosťou bôľu Vašej duše. Vaša Laura

 

Modlitba k Bohu za dušu nebohého manžela, ktorého duša sa veľkou láskou k svojej manželke pripútala k zemskej sfére a navštevuje ju po nociach.

Bože láskou duše svojej Ťa o pomoc prosím pre dušu svojho nebohého manžela-ky slovami tejto prosby, ktorá sa láskou ku mne stala nepripravená odísť z tohoto sveta zmierením so smrťou ako potrebnou a stala sa každý deň svojou bolesťou za stratou života približovaná do zemského povrchu, ktorý sa jej stal domovom. Do každého dňa sa staň sám Bože záchrancom jej šťastia Svetlom svojej lásky, ktorého žiar lúčov bude cestu jeho duši ukazovať do Tvojej blízkosti. Stav do tejto cesty k tebe Bože špalier anjelov, ktorí budú túto dušu smerovať správnou cestou, koniec ktorej dostane šťastie z Božej blízkosti cítené. Bože len Ty sám dokážeš svojou všemohúcnosťou oslobodiť dušu môjho manžela-ky, zblúdenia ktorého sa nedokáže sám vymaniť a stáva sa dusený žiaľom za mojou dušou, ktorú dokáže vidieť z tejto záhrobnej sféry. Keď sa Bože zľutuješ nad jeho dušou, stane sa silou Tvojej milosrdnosti navždy zbavená tiaže lásky ku mne, ktorá sa stala jej okovou tak ťažkou, že sa nedokáže dostať silou jej váhy bližšie k Tebe. Bože len Ty jediný dokážeš svojou láskou stať sa ochrancom všetkých duší, ktoré sa nachádzajú žitím svojim na tejto zemi ale aj duší, ktoré telá svoje opustiť museli a svoju cestu za Tebou potrebujú viesť Tvojou pomocou. Každý deň Ťa Bože s láskou svojej duše prosiť o záchranu duše môjho nebohého manžela-ky budem, ktorý sa silou vyslyšania tejto prosby stane navždy oslobodený tiahy, ktorú len Ty dokážeš uvoľniť svojou láskou k ľudstvu celému. Bože do svojej vďaky Ťa celý život odmeňovať svojou láskou najväčšou dušou cítenou budem a stanem sa celý svoj život len tebe oddanou a vernou služobnicou, ktorá sa cesty Božích prikázaní svojou dôverou nikdy neodkloní dušou. Ľúbim Ťa Bože a len Teba do konca života svojou láskou odmeňovať budem slovami láskavých modlitieb, ktoré denne do Tvojej blízkosti odosielať budem. Amen.