Modlitba k Bohu za duševnú silu nestrácanú životnými neúspechmi.

12.09.2014 13:41

Modlitba k Bohu za duševnú silu nestrácanú životnými neúspechmi.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej utiekam slovami tejto prosby, ktorou sa stať silnejší dušou tento život na tejto zemi naučiť sa žiť musím. Staň sa Ty sám Bože duši mojej štítom ochranným, ktorého bariéru žiaden smútok a trápenie nad nesplnenými túžbami mojimi predstavami vysnívanými neprerazí. Stop každú zaťaženú bunku môjho mozgu do takej podoby, aby opäť dokázala správne fungovať bez zásahu mozgového príkazu k jej spomalenej reakcii na všetko, čo by ináč mala riešiť svojou funkciou okamžite predložením problému. Svetla svojeho duši mojej toľko pošli, koľko zaťaženia spôsobilo jej preťaženie s následným spomalením mozgovej činnosti, čo sa ukazuje duši mojej veľmi bolestne cíteným chaosom a strácaním správneho životného smeru len preto, aby sa telo moje správnemu fungovaniu mozgovej činnosti neukázalo jej zastavením skrz stratu schopnosti buniek reagovať tak, ako by u zdravého človeka mali. Takto sa Bože stále trápim a cestu z tohoto tunela nájsť von nedokážem bez Tvojej pomoci, ktorú len Ty sám jediný na celom svete dokážeš svojou všemohúcnosťou duši mojej poslať z nebeských výšin. Staň sa Ty sám Bože usmerňovateľom môjho života silnými cíteniami, ktoré budeš  denne duši mojej posielať v takých chvíľach, keď sa bude musieť vedieť správne rozhodnúť o riešení svojho problému. Dostaň silou svojej lásky k duši mojej svetla toľko očiam mojim, aby dokázali krásy tohoto sveta a života ponímať ako videné a nie zatienené neustálou nespokojnosťou nad všetkým, čo bežne ľuďom život prináša. Staň sa Bože silou duše mojej tak veľkou, že sa ani okamihom nezačne poddávať neistote a smútku silou svojich nesprávnych životných rozhodnutí cítených ako bolestných. Touto prosbou Ťa Bože s pokorou duše vrúcne o pomoc prosím a stanem sa svojou vďakou za Tvoju pomoc služobníkom len Tebe oddaným celý život, ktorý sa ceste Tvojich Božích prikázaní nikdy ich smeru neodkloní a svoju lásku ako najväčšiu dušou cítenou Ti budem denne odosielať do nebeských výšin slovami láskavých modlitieb. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať dušou svojou budem a vyslyšaniu tejto prosby sa dôverou svojej duše nikdy neodkloním. Amen.