Modlitba k Bohu za dcéru, aby ju zlo neviedlo nesprávnou cestou.

16.12.2013 11:34

Modlitba k Bohu za dcéru, aby ju zlo neviedlo nesprávnou cestou.

Bože staň sa záchrancom šťastia dcéry mojej, ktorá smútku svojej duše tak silno podľahla, že stratila zmysel svojho života, ktorého stratou vedie svoje kroky do nesprávnej cesty silou zla riadenej. Do Tvojej pomoci sa Bože láskou svojej duše utiekam s dôverou , ktorú vkladám do sily Tvojej všemohúcnosti, lebo svoje utrpenie nad zblúdením svojej dcéry viac ako ťarchu svojej duše niesť nedokážem. Zošli duši mojej dcéry Svetla toľko svojeho, koľko bolesti vyrovnáva sklzom svojho žitia vedeným do záhuby šťastia, ktoré na ňu ešte len  do budúcnosti čaká. Staň sa silou jej duše Ty sám Bože svojou milosrdnosťou a nedopusť, aby jej bôľ duše smeroval jej život do konca šťastia. Spáľ Svetlom svojej lásky každú ranu z jej duše, ktorej bôľ veľkosť smútku zasahuje do sily tŕňov do duši zapichnutých.  Každý jej nestály prejav do životného správneho postoja stápaj silou intuície, ktorou bude vedená len do správnych rozhodnutí a konaní v živote.  Lobe svoje Ti láskavý Bože posielam, lebo sama si pomôcť nedokážem zastaviť túlanie svojej dcéry s agresívnym vyjadrovaním voči matke ako ľúbivej bytosti a svoje šťastie začínam pomaly strácať už aj ja svojou bezmocnosťou neschopnosti jej pomôcť. Len Ty Bože jediný na celom svete dokážeš toto utrpenie našich duší zastaviť vyslyšaním slov tejto prosby čo budeme cítiť obidve konečným súznením svojich duší, ktoré sa blízkosťou  svojej  lásky dokáže späť prinavrátiť. Odnes silu zloby z jej duše tak ďaleko od nej ako sa zemskému povrchu dostáva svojou blízkosťou celý vesmír nedosiahnuteľnosťou vzájomného spojenia. Láskavo Ťa Bože s pokorou duše prosím o stiahnutie tohoto trápenia z mojej duše, od ktorého veľkosti sa stráca aj šťastie mojej dcéry, čo ukazuje ešte horším správaním voči mne. Sľubujem Ti Bože, že za vďaku Tvojej pomoci sa stanem len Tebe oddanou služobnicou po celý svoj život až do jeho konca, ktorá svoju lásku najväčšiu dušou  cítenú Ti denne bude odosielať slovami  láskavých  modlitieb do nebeských výšin. Len Teba Bože celý život velebiť a milovať moja duša bude , ktorá sa ceste Tvojich prikázaní  odklonom ich smeru ani okamihom nepriblíži, lebo sa viera mojej duše  v Tvoju pomoc stáva tou najsilnejšou vedomou cestou cítenou tou najsprávnejšou. Amen.