Modlitba k Bohu za čistotu môjho duševného myslenia.

16.12.2013 13:33

Modlitba k Bohu za čistotu môjho duševného myslenia.

Láskavý Bože Otče môj, zastavuj svojou Božou všemocnou silou dnešným dňom všetky duševné moje tie myšlienky, od príchodu ktorých zastavujem svoje cítené šťastie v živote, premenou do takej ich myšlienkovej podoby, ktorej príchodom sa niesť bude po celý dnešný deň moja myseľ tak čistou a získaným jasom z lúčov Božieho svetla nezakalenou žiadnou duševnou chmárou, že budem celý dnešný deň dušou čistou a spokojnou v dôsledku ozdravenosti duševného uvažovania len takého, ktoré bude duši mojej cítenosť celodenného šťastia neustále odosielať v svojej Bohom navždy opravenej dobrej myšlienkovej vedomej mysle. Amen.