Modlitba k Bohu proti trasu tela.

16.12.2013 15:18

Modlitba k Bohu proti trasu tela.

Bože každé chvenie tela môjho zastav svojou silou a nedopusť, aby sa ten cítený strach, ktorého ničivostnej sile moja duša každým dňom podlieha stal brzdou mojej životnej spokojnosti. Staň sa silou duše mojej a veď každý prichádzajúci strach ku mne smerovaný ku dnu tých najhlbších morí, pochovaný späť týmto okamžikom vyslovenia prosebných mojich slov k Tvojej Božej tvári odoslaných. Amen.