Modlitba k Bohu proti trápeniu detí spôsobenému rozvodom rodičov.

16.12.2013 13:56

Modlitba k Bohu proti trápeniu detí spôsobenému rozvodom rodičov.

Bože do Tvojej pomoci sa utiekam slovami tejto prosby, ktorou silu duši mojej dcére pýtam, ktorá sa dokázať zmieriť s odlukou svojich rodičov nezvládla dušou a silou bolesti smútku za svojou rodinou sa stala tak hlboko zranená, že šťastie v živote  cítiť nedokáže. Staň sa Bože Ty sám svetlom jej duše, ktorého žiar lúčov spáli každú bolesť z jej hĺbky a premení ju na radosť a šťastie cítené zo života. Staň sa Bože Ty sám štítom ochranným jej duši, ktorého bariéru neprerazí žiaden smútok blížený do jej hĺbky. Stala sa duša mojej dcéry tak bolestne zasiahnutá stratou súdržnosti rodiny ktorú ľúbila nadovšetko, že sa dusí svojim žiaľom každý deň. Len Ty Bože jediný na celom svete dokážeš dcéru moju zachrániť od duševného smútku, ktorý cíti neustále silným žiaľom ,ktorého bolesť duši slobodu uberá stále viac a viac. Keď sa Bože zľutuješ nad jej dušou, stane sa vyslyšaním slov tejto prosby navždy zbavená ťažoby neprijatia nášho rozchodu a dokáže ho pochopiť ako potrebný pre spokojnosť žitia svojich rodičov. Stane sa silou svojej duše každý deň šťastiu približovaná a vyrovnaná navždy bez následkov ujmy na duši s rozchodom svojich rodičov. Amen.