Modlitba k Bohu proti tikom a zášklbom na tvári a rukách.

16.12.2013 15:19

Modlitba k Bohu proti tikom a zášklbom na tvári a rukách.

Bože Otče láskavý, tieto prosebné duševné slová volajúce Tvoju Božiu milosrdnú pomoc Tvojej blízkosti s dôverou svojej duše pred tvár Tvojej Božej prozreteľnosti nesiem, keď v tomto svojom duševnom utrpení si nedokážem pomôcť sám a neustále každým dňom svoju dušu nehasnúcim smútkom zanášam bolesťou tak pre jej vnútornú obranu silnou, že tlaku tohoto ťažkého pre ňu neunesiteľného nákladu svoju silu celkom stratila a začala spätne do svojej záchrany životodarnú silu z telesnej mojej schránky sťahovať, čo sa pre moje okolie nesie odozvami ukážok telesných svalových zášklbov, ktoré nedokážem hoc pevnosťou svojej vôle žiadnym spôsobom kontrolovať ich nečakaným príchodom a ani zastaviť, čo sa nesie do môjho pozemského života vyrovnanosťou k mojim rovesníkom nesmiernou hanbou a pocitom menejcennosti o čo Ťa slovami tejto láskavej liečebnej modlitby láskavý Bože skrúšenosťou duše prosím k jej vyslyšaniu.Zastav navždy všemohúcou mocou Tvojej Božej sily každý svalový zášklb na mojej tvári a každý nepredložený tik mojich rúk, lebo Tvoja všemohúca sila láskavý môj Bože je tak dokonalá a nikým neprekonateľná, že som dušou presvedčený, ak bude tvoja vôľa moje prosebné slová vyslyšať, tak nezasiahne už nikdy viac moje telo žiaden tik ani zášklb odozvou preťaženosti mojej duše, ktorá bude Tvojou Božou pomocou na svojej spätne navrátenej sile v sile  narastať a už nikdy viac nebude beznádeji svojho skrytého nesprávneho myslenia bolesťou podliehať, lebo všetko čo ju bude bolieť každým dňom odnášať z jej duševných hlbín budem poučený týmto okamihom slovom vypovedaným z mojich úst von, čo bude pre celý môj ďalší pozemský život nesmiernou nielen telesnou ale aj duševnou úľavou, lebo som pochopil láskavý Bože, že keď Tvoju blízkosť do každého dňa budem pri sebe mať, tak sa nemusím žiadnej prekážky životom poslanej báť a do ďalších rokov svojho pozemského bytia odovzdávať svoju vďaku za Tvoju milosrdnú Božiu pomoc bude moja duša do každého dňa cítenosťou nesmiernej lásky k Tvojej Božej všemocnej tvári, lebo Ťa nekonečne láskavý Bože dušou milujem a Tvojej dobrotivej pomoci k zastaveniu telesných zášklbov z mojej tváre a rúk raz a navždy bezhranične dôverujem a ver len Tvoju velehlasnú Božiu existenciu po celý svoj budúci život oslavovať dušou a velebiť navždy budem bez čo len najmenšej svojej duševnej zrady voči Tvojmu Božiemu velehlasnému menu. Amen.