Modlitba k Bohu proti ťaživým snom.

16.12.2013 14:19

Modlitba k Bohu proti ťaživým snom.

Svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe milostivý Bože sa slovom týmto prosebným Tvojej pomoci sneniu svojho kľudného bez ťaživých snov dovolávam a nesiem toto bolestné svoje trápenie do Tvojej blízkosti, lebo som v hĺbke duše presvedčená (ý), že nikto na celom svete nedokáže zastaviť ťažobu snenia môjho bez Tvojej všemohúcej pomoci láskavej. Do každej noci Svetlo duši mojej posielaj dobrotivý Bože tak silné, ktorého teplom žiaru lúčov sa stápať každý zlý blížiaci sa sen bude ku krásnej svojej premene. Do blízkosti duše mojej zvolaj láskavý Bože strážcov ochranných anjelmi nebeskými nazývaných, ktorých strážou mojej duše nesúcej sa snením odnášať budú všetky nástrahy zlom posielané do môjho duševného nočného nekľudu spätným ich odrazom tam, odkiaľ boli ku mne poslané. Staň sa Ty sám Bože štítom duši mojej ochranou jej snenia kľudného postavený, bariéru,ktorého neprerazí žiadna prekážka smerovaná do narušenia spánku môjho pokojného. Láskavo Ťa dobrotivý Bože svojou vďakou Tvojej pomoci odmeňovať láskou svojou dušou cítenou najväčšou len k Tebe do každého dňa slovami láskavých modlitieb do nebeských výšin odosielaných budem a ceste Tvojich Božích prikázaní sa ani okamihom svojho žitia ich smeru neodkloním. Slovom tejto prosebnej duševnej modlitby odovzdávam bolestný svoj spánok do Tvojej ochrany a pomoci láskavej s dôverou vo vyslyšanie jej slov Tebou Bože. Amen.