Modlitba k Bohu proti slabosti a trasu tela a proti mdlobám.

16.12.2013 13:17

Modlitba k Bohu proti slabosti a trasu tela a proti mdlobám.

Bože do láskavej Tvojej ochrany dušu svoju zverujem s cítenosťou nekonečnosti moci Tvojej všemohúcnosti, lebo to, čo dostáva moje telo do slabosti nesenej sa nazýva prílišná moja ambicióznosť, ktorej sile prúdu som  celkom podľahla a stávam sa bezbranná voči sile jeho dravosti, ktorej tok moju dušu unáša k snom splnených cieľov, ktoré sa  však stávajú cestou mojou beznádejou kráčanou, lebo to dokázala som svojou snahou, že Tvoju nekonečnú silu som navždy podcenila v snahách Tvojej Božej všemohúcnosti mojej duši pomôcť v útrapách nekonečných a spoliehala som sa viac na svoju chytrosť a múdrosť tých , ktorých zvučnosť mena sa niesť do ozvučenia mojej pracovnej aktivity má a preto Ťa vrúcne láskavý Bože s pokorou duševnou prosím, nezastav svoj pohľad k mojej duši a tou cestou moje kroky veď, aký Ty sám určíš ako ten správny smer k láske Tvojej, lebo toto telo bolesťou svojich útrob odnáša ako odozvu mojej  slabosti duševnej skrz to schybenie, ktorým cestu do svojej úspešnosti naplniť chcem, no cítim, že sa nesiem tou vidinou pravdy, ktorej výsledok cesty mojich snáh sa klamom falošných ilúzií javí, čomu podľahnúť pochopenosťou svojou duševnou nechcem nikdy viac.  To, čo duša moja ako zlú energiu vstrebala láskavý Bože, spáľ lúčom Božieho svetla lásky svojej k mojej duši viac nikdy nepreniknutej a sľubujem Ti, že od tohoto dňa sa budem viac spoliehať na Teba, ako na pozemskú falošnú moc tých, ktorých ambície moju dušu utopili v ich snoch túžobných do beznádeje tak veľkej, že sa telo moje celé chveje nedočkavosťou ich ciele dostihnúť svojou snahou, lebo toto sa stáva príčinou všetkých mojich telesných neduhov a preto toto láskou k Tebe Bože Otče chápem a chcem sa stať dušou opäť k Tebe priblíženou svojou láskou hoc aj chudoba v podobe exekúcie by klopala na moje ambiciózne duševné dvere, otvorím Bože tieto dvere len Tebe a nikomu inému s dôverou, keď to pochopím , že bez Tvojej vôle sa na tejto zemi ani lístok na strome nepohne a nie to ešte neúspešná náprava duše, ktorú nekonečne miluješ. Zastavuj láskavý Bože krútňavu mojich  telesných slabostí vyslyšaním prosby mojej úprimnej, lebo sa ďalej viac nedokážem bez Tvojej milostivej pomoci silnou dušou tomuto  ťažkému životu stať, keď duša moja v beznádeji svojho telesného postavenia plače každý deň a pochopila slabosti svoje, ktoré ľutuje úprimne pochopenosťou svojho duševného vnútra a preto Bože láskavý moju dušu neodsudzuj  a daj jej ešte šancu k náprave svojich chýb. To bolestné strádanie, ktoré dušu moju dostáva do beznádeje poznaním, zastavuj dobrý Bože a telesnej mojej schránke silu veľkú daj vykročiť ten správny smer, lebo sa faloš iných duší stala pre moje ciele tou cestou k úspešnosti, ktorá správna nie je a veľmi tohoto svojho  neznalého počinu ľutujem. Kódy ich cieľov mojou dušou neznalou premieňaj do straty ich pôsobnosti k mojej duši a stav do mojej blízkosti ochranných anjelov, ktorých silné meče dokážu stínať bez odozvy ich snahy moju dušu utopiť v bahenisku ich neukojiteľných túžob zviditeľniť skrz moju dušu svoje meno, lebo toto len Ty Bože dokážeš ako jediný zastaviť svojou nekonečnou silou stať nad satanom a tými, ktorí mu prisluhujú. Kajám sa Tvojej  všemohúcnosti s nekonečnou pokorou v svojej duši a prosím Ťa zastav svojou silou to, čo život môj mladý do beznádeje slabosťou dostáva každý deň príznakmi ťažkej choroby, lebo som konečne pochopila, že tento telesný úbytok mojej sily  je príčina duševná a nepochopenosť moja, keď ten život, ktorý v predstavách som ako skutočnosť videla som nedokázala najväčšou snahou naplniť do reálu mojich túžobných snov. Otče Bože môj láskavý, dostaň moju dušu opäť do tých správnych  ideí ľudského myslenia a stápaj pochopenosťou mojich omylov to, čo telesnú moju schránku slabosťou kvári, lebo už viem, kde a v čom som schybila a preto Ťa prosím ukonči svojou vôľou to, čo k pochopenosti duša moja dostať potrebovala, lebo sa tiaha mojich telesných ťažkostí stáva iskrou duševného zobudenia k pochopeniu toho, čo by bez týchto telesných slabostí nikdy nedokázala, keby Tvoje slovo odkazu bolo mojej duši zastavené navždy. Každý Tvoj Boží príkázaním postulát Bože láskavý, chápem toku jeho pravdy a polepšiť sa úprimne chcem bez  odozvy mojej duševnej nepochopenosti Tvojich slov, lebo len Ty si nekonečne múdry svojou jedinečnosťou. Amen.