Modlitba k Bohu proti roztržitosti, skleróze a zábudlivosti. (spôsobené kliatbou duše)

15.04.2023 09:35

Modlitba k Bohu proti roztržitosti, skleróze a zábudlivosti. (spôsobené kliatbou duše)

Bože len Ty dokážeš silou svojej všemohúcnosti stať sa záchrancom jej slobody, ktorú stráca silou kliatby cez príkazy posielané duši mojej, ktoré musím spĺňať, bez sily svojou vôľou sa im priečiť ich nesplnením. Do lásky k Tebe Bože sa dušou svojou utiekam o Tvoju pomoc, keď sám si pomôcť nedokážem. Zbav moju dušu poslušnosti tejto kliatby, ktorej napĺňaním svoju dušu dostávam do veľkej bolesti, ktorú jej cielenú týmito príkazmi spôsobujem. Dostaň do duše mojej toľko svojej sily, koľko sily napĺňania týchto príkazov umocňujú zlé mocnosti do poslušnosti mojej duše. Staň sa Bože sám mojim ochrancom, ktorého sila sa stane záhubou skutočného odosielateľa kliatby do spojenia slabého so zlými mocnosťami. Keď sa Bože stane duša moja oslobodená od následkov kliatby, svoju vďaku Ti denne ukazovať budem svojou láskou do Tvojej blízkosti odosielanou každý deň. Len Teba Bože ľúbiť a velebiť duša moja celý život bude a slová vďaky do Tvojej pomoci len Tebe posielať budem. Amen. 

Pridať komentár