Modlitba k Bohu proti reumatickej bolesti kĺbov spôsobenej zápalom v krvi.

27.03.2014 23:29

Modlitba k Bohu proti reumatickej bolesti kĺbov spôsobenej zápalom v krvi.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, ktorou stratiť zápal z mojej krvi potrebujem, ktorého dôsledkom sa stávajú kosti a kĺby moje bolesti približované. Do každého dňa sily toľko telu môjmu pošli, koľko stratiť zápalu z krvi musí. Staň sa Ty sám Bože svojou všemohúcnosťou lekárom tela môjho, ktoré dokážeš len Ty jediný zbaviť týchto bolestí, ktoré sa silou svojou stávajú odnášateľom šťastia zo života môjho. Láskavo Ťa Bože o pomoc prosím, keď tlak mojich bolestí na všetky moje kosti nedokáže žiaden pozemský liek zastaviť. Stop každú cítenú bolesť kostí mojich do nulovej podoby a premeň ju do spätného navrátenia zdravia tela môjho zánikom zápalu krvi, ktorý tieto bolesti spôsobil. Do tejto svojej prosby sa Bože s dôverou Tvojej pomoci dovolávam a jej vyslyšaniu sa dušou nikdy pochybnostiam nepriblížim. Len Tebe svoju vďaku za Tvoju pomoc odosielať svojou láskou cítenou dušou najväčšou celý život budem slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Amen.

 

Poznámka:

Touto modlitbou sa nevyliečite z krvného zápalu a ani sa nezbavíte bolestí kĺbov, pokiaľ sa nebudete na krvný zápal liečiť. Túto modlitbu dostali tí ľudia, pre ktorých som od láskavého Pána Boha prijala liečebnú receptúru na odstránenie krvného zápalu z ich tela.