Modlitba k Bohu proti poruche spánku.

16.12.2013 14:18

Modlitba k Bohu proti poruche spánku.

Bože do láskavej Tvojej pomoci duša moja nesie slová tieto prosebné k Tvojej blízkosti láskou mojou najväčšou cítenou len k Tvojej Prozreteľnosti odosielané, ktorých vyslyšaním dostať nočné moje snenie do kľudu potrebujem, ktoré sa do každej noci stáva snom krásnym prerušované do takej miery, že všetko svoje trápenie, ktoré bolo životom mojim duši veľkou záťažou sa nestáva zabudnuté pokojným spánkom liečivým ale sa nepríjemnými spomienkami stáva do každej noci oživované prebudením ich  bolestivosti nesenej do tiahy mojej duše, ktorej sa nedokáže ani kľudná noc stať útočiskom bezpečia spokojným snením. Staň sa dobrý Bože Ty sám všemohúcnosťou svojej sily nekonečnej veľkosti mojej duši každú noc svojou blízkosťou priblížený, keď nedokážem hlas bolesti niesť dušou svojou  do spánku, ktorého nedostatkom sa telo moje postupne strácať sile začína, čo pociťujem nesmiernou celodennou únavou bez chuti tento život žiť. Stápaj dobrý Bože lúčmi svetla svojeho do každej noci všetky bolestné spomienky zastavujúce kľud duše mojej, ktoré sa nebudú viac stávať bolestnou prekážkou nesenou do kľudného snenia môjho, lebo len Tvojou láskavou pomocou navždy bude môcť byť moje snenie do každej noci nesené pokojom mojej duše, keď sa len Tvoj láskavý hlas k jej blízkosti dostávať počutím bude tak krásnou zvučnosťou duši ukázaný, že harmónia jeho Božích tónov sa pre moju dušu stane tou najkrajšou uspávankou, ktorej príliv láskavých slov budeš duši mojej Ty sám dobrý Bože posielať takou láskou, akou láskou dokáže starostlivá matka svoje dieťa do náručia láskavou piesňou spánku priblížiť. Do každej dostanej noci svoje prianie touto prosbou do lásky Božej duša moja odosielať bude, lebo pevne dôveruje pomoci Tvojej  milosrdnej dobrotivý Bože, ktorej silou účinkov dokážem svoje noci spokojnému sneniu priblížiť bez bolestného pozerania duševného náhľadu do ťaživých životných situácii svojho neľahkého žitia späť. Odmenou za Tvoju láskavú pomoc sa Bože stane duša moja len Tebe svoj celý  život oddanou láskavou služobnicou(služobníkom), ktorej(ktorého) kroky sa nebudú smeru Tvojich  Božích prikázaní ani okamihom jej žitia smerovať do smeru  nesprávneho ich porušovaním. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať bude duša moja až do dňa jeho posledného koncu priblíženého. Amen.