Modlitba k Bohu proti nezvyklej rannej únave spôsobenej bolesťou duše a nespokojnosťou s Božím riadením svojho života.

16.12.2013 13:10

Modlitba k Bohu proti nezvyklej rannej únave spôsobenej bolesťou duše a nespokojnosťou s Božím riadením svojho života.

Bože môj dobrotivý, tiaž neunesiteľnej bolesti cítenej do každého dňa odoberaj z hĺbky mojej duše všemocou svojej Božej sily Ty sám, nakoľko bolesť mojej duše nesmierne oslabuje moje telo, ktorého sila neukazuje skoro žiaden číselný výškový koeficient merateľnosti, čo cítim každým prichádzajúcim dňom celkovou telesnou slabosťou a únavou a nedokážem svoje náležitosti počas pracovného dňa vykonávať tak ako by som chcela, čo vedie moju dušu do neustáleho smútku nad týmto svojim slabostným telesným stavom a preto láskavý môj dobrotivý Bože od Teba Tvoju Božiu milosrdnú silu pre moju nešťastnú a ubolenú dušu pýtam, od ktorej príchodu sa bude niesť aj celá moja schránka telesná strácanou silou už viac nikdy zrána neunavená a slabá, lebo dych Tvojej Božej všemocnej sily vpustený do môjho oslabeného celého duševného vnútra obe moje nevládne nohy do nášľapu silného vykročeného môjho kroku do celého dňa postaví bez navždy odozvy čo len nepatrnej mojej cítenej telesnej slabosti a najviac na celom našom existenčnom pozemskom svete láskavý môj dobrotivý Bože len Tvoje všemocné Božie meno vyzdvihovať a velebiť duševnou svojou vďakou k láskavej Tvojej Božej pomoci mojej duši po celý svoj život budem každým dňom v každodenných mojich odosielaných modlitbách nesených priamou cestou k Tvojej Božej tvári a nikdy ich vyslyšanosti neprestanem dušou veriť k cieľom Božej ich naplniteľnosti do všetkých mojich prosebných slov Tvojemu všemocnému Božiemu menu odoslaných každým dňom mojou dušou. Len Bohu jedinému celý svoj ťažký pozemský život dôverovať budem a nikdy bolesť svojej duše nebudem prenášať reptavým svojim zlým slovom na ten osud mojej predurčenosti, ktorého postupnú plynulosť napĺňanosti zo dňa na deň niesť už nedokážem jeho tiahe obrovského každodenného duševného môjho bôľu, lebo to viem, že koncom mojej tejto životnej cesty bude vítať môj duševný návrat k sebe náručou svojej Božej všelásky Boh môj Otec nebeský, ktorého zo svojej nesmiernej duševnej cítenej lásky nebudem viac nikdy slabostnými duševnými myšlienkami viniť za ťažký údel mojej predurčenosti, ale naopak všetku každodennú svoju bolesť životnú niesť budem obetovaním a pokorou svojej duše Jeho všemocnému Božiemu menu ako navždy prijatý môj osudový Božou vôľou predurčený údel, ktorý obchádzať a prekračovať nikdy nebudem do krokov mojich zastavených, lebo to láskavý Bože touto chvíľou už pochopenosťou duše viem, že sa všetkých útrpností v svojom pozemskom neľahkom živote bojím zbytočne, lebo v ich utopenosti a beznádejou duše začala som vynášať z pohľadu svojej duše Tvoju tvár Božiu, čo láskavý Bože napraviť chcem svojim duševným kajaním k Tebe a prosiť Ťa o prepáčenie, keď tok mojich duševných sĺz zatienil v ich nesenej silnej riave obraz Tvojej Božej tváre z môjho pohľadu stratenej videnosti, čo úprimne môj Otec nebeský ľutujem a prosím Ťa o odpustenie tejto mojej duševnej slabosti vplyvom hlbokého žiaľu a životnej trápenosti, čo sľubujem že odčiňovať budem tým každodenným skutkom, že sa viac nikdy už žiadneho svojho duševného pozemského nepriateľa nebudem obávať tak veľmi, až začne moja duša do celého pozemského života dych svojej životnej sily strácať nesprávnym mojim myslením v tom, že môj Boh je slabý voči všetkým mojim duševným nepriateľom a nikoho z nich netrestá tak ako by si podľa mojich úvah zaslúžil a na koho najviac zabúda som ja duša nešťastná, ktorej utrpenie nevidí a moc mi v ňom nepomáha a všetci tí, ktorí mojej duši ubližujú v postavení nepriateľa sa Bohu beztrestne vysmievajú, čo nesiem ako videnú nespravodlivosť Božích zákonov, za čo sa ti môj láskavý Bože nesmierne ospravedlňujem a nesiem Tvojej tvári Božej sľúbenie svojej navrátenej duševnej pokory späť a viac nikdy nebudem na osud svojej životnej cesty riadenej Tvojou vôľou reptať hanlivým slovom. Amen.