Modlitba k Bohu proti neutíchajúcej únave spôsobenej duševnou slabosťou.

16.12.2013 13:36

Modlitba k Bohu proti neutíchajúcej únave spôsobenej duševnou slabosťou.

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe slová svoje prosebné Tvojej blízkosti s dôverou odosielam, ktorých Tvojim vyslyšaním láskavo Tvoju milosrdnú pomoc do straty duševnej slabosti mojej pýtam, ktorej dôsledkom sa telo moje snaží dušu chrániť svojou silou, ktorú postupne strácať začalo, až sa tak veľmi unavilo, že sa táto neustála únava stáva spoločníkom môjho žitia každý deň ako jeho sprevádzateľ, ktorý sa mojej blízkosti nikdy nevzdiali. Svojou láskavou prosbou Ťa dobrý Bože vrúcne o zastavenie tejto nekončiacej únavy môjho organizmu prosím, lebo sa telo moje stáva slabosti tak veľkej priblížené, že nedokážem svojou najlepšou snahou dostávať také pracovné výsledky, aké potrebujem docieliť tou najlepšou pracovnou aktivitou bez Tvojej láskavej pomoci. Stápaj všetky duševné ťarchy silou, ktorých sa duša moja sile strácať začala a premieňaj ich láskavý Bože do straty bolestných spomienok navždy, ktoré sa  duši mojej zapísali ako duševné rany bez Tvojej  pomoci nezahojiteľné dôsledkom ktorých stopením sa niesť duša moja do spätnej sily navrátenej bude a nekonečná moja telesná únava sa navždy strácať zo života týmto okamihom bude vyslyšaním slov týchto prosebných Tvojej pomoci sa dovolávajúcich Tebou láskavý Bože.  Svoje trápenie s cítenou nesenou únavou Tvojej pomoci dobrotivý Bože odovzdávam s dôverou v nekonečnú Tvoju milosrdnosť, pokiaľ Tvoja vôľa bude.  Staň sa do týchto slov Božia vôľa naplnená týmto okamihom, skrz Tvoju nekonečnú láskavosť dobrý Bože a nedostanem do Tvojej pomoci svoju dušu stápanú pochybnosťami v nevyslyšanie mojich slov prosebných. Amen.