Modlitba k Bohu proti hnačkám.

16.12.2013 14:47

Modlitba k Bohu proti hnačkám.

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe vediem slová tieto prosebné, ktorými Tvoju láskavú pomoc do zastavenia nesprávneho vylučovania ukazovaného častými hnačkami dostať potrebujem, lebo sa nedokáže žiaden pozemský lekár stať zastavovateľom toho, čo sa skrytosťou príčiny tohoto chorobného stavu telu môjmu ukazuje veľmi nepríjemnými dôsledkami hnačiek. Do Tvojej láskavej milosrdnej Božej pomoci toto svoje trápenie zverujem nesené pevnou vierou v silu Tvojej nekonečnej  všemohúcnosti a som v hĺbke svojej duše presvedčený, že keď sa vôľou Tvojou stane zastaviť toto moje telesné utrpenie bolestné časté moje vyprázdňovanie bude navždy zastavené správnosťou fungovania toho, čo doteraz slabosti bolo priblížené nesenou poruchou vylučovania. Amen.