Modlitba k Bohu proti duševnej únave.

16.12.2013 13:16

Modlitba k Bohu proti duševnej únave.

Len Ty Bože láskavý dokážeš hasiť plamene mojich doteraz nesplnených  snov ako nádejí k ceste môjho úspechu, lebo vedz, že to, čo únavu moju spôsobuje sa nesie dôsledkom mojej duševnej  preťaženosti, keď to, čo pochopiť dušou musím, nedokážem a nesiem svoje kroky do cieľa nesprávneho smeru. Bože tok tej únavy, ktorú dnešným dňom budem cítiť stápaj svojou silou všemohúcnosti a premieňaj jej silu do spätnej navrátenosti k tomu o čo moja duša tvoju Prozreteľnosť  slovom tejto láskavej modlitby žiada, a to sa nesie stiahnutím nekonečnej  únavy z môjho duševného vnútra navždy tvojou Prozreteľnosťou a bolesť, ktorej tiahu cítim dávnymi spomienkami k svojmu pozemskému žitiu spaľuj Svetlom svojej  lásky, ktorej lúče budú odrazom toho myslenia, ktoré cítim ako nesprávne a tok ich pochopenia mojou dušou bude ozvenou  tikajúcich načasovaných  hodín znieť, ktorých súhlasnosť časového rozpoloženia bude ukážkou môjho duševného nesúladu pravdou znieť. Tok mojej duševnej neutíchajúcej únavy láskavý Bože zastavuj tým myslením a pochopením, že odkázanosť Tvojich právd nemenná je skutočnosťou ich napĺňaní a bolestná moja duševná  únava týmto okamihom zhorí v ohni plamenného biča v ohni pekelnom , ktorého ponímanie prítomnosti vstrebáva ako realitu vzdialenú tomuto pozemskému svetu, lebo to, čo láskou k Bohu docieliť  potrebujem sa stáva odnesenosť nekonečnej únavy, ktorej sila priechodnosti otvoreniu mojich čakier bráni a preto Ťa láskavý Bože o kozmickú výživu môjho tela a duše prosím navždy, keď ten prísľub, ktorý tvojej milosrdnej pomoci ako vďaku Tvojej  blízkosti vkladám sa naplní nesenosťou Tvojho požehnania ihneď, čomu láskou  duše svojej k Tvojej všemohúcnosti verím a nikdy dôverovať neprestanem, lebo to, čo touto chvíľou mojej duši odovzdáš silou svojej lásky nekonečnej sa stane cestou mojou k duševnému pochopeniu svojich doterajších omylov. Amen.