Modlitba k Bohu proti depresii, strachu, duševnej nespokojnosti.

16.12.2013 13:07

Modlitba k Bohu proti depresii, strachu, duševnej nespokojnosti.

Bože do Tvojej pomoci svoju dušu odovzdávam, keď sa strachom a smútkom stávam slabá šťastie v živote cítiť. Bráň dušu moju každý deň Svetlom svojej lásky, ktorého žiar sa duši mojej stane silou tak veľkou, ktorú cítiť budem ako šťastie a radosť zo života. Staň sa Bože Ty sám ochrancom šťastia duše mojej, keď sa trápeniu poddávať bude silou smútku a zastav každú slzu kropenú očami mojimi, aby sa ich množstvo nestalo morom ktoré zaplavovať dušu moju bude tak silno, že sa utopí v svojom žiali. Sily svojej duši mojej toľko každý deň pošli, koľko smútku sa vstrebáva do jej hĺbky trápením, ktorému sa bez Tvojej pomoci nedokážem sama postaviť, lebo slabá som dušou svojou brániť sa životu, ktorý sa mi ťažký žitím ukazuje. Touto prosbou sa Bože láskou svojej duše k Tebe o pomoc utiekam, ktorou silu svojej duši vrátiť potrebujem, aby sa neohrozovala stratou slobody silou strachu a smútku nad životom, ktorý tu na tejto zemi žiť musím. Len Tebe dôverujem Bože svojou dušou a láska moja najväčšia sa do nebeských výšin k Tebe denne odosielať bude každou mojou myšlienkou, každým skutkom, každým okamihom šťastia aj trápenia žitia na tejto zemi slovami láskavých modlitieb a láskavých skutkov činených do pomoci ľudí ktorí ma o pomoc žiadať budú. Ľúbim Ťa Bože a svoju vďaku len Tebe odovzdávať budem za vyslyšanie svojej prosby, ktorej silou naplnenosti sa Tvojou vôľou stane život môj ľahšie žitý a dušou šťastnejšie cítený. Amen.