Modlitba k Bohu proti bolesti srdca, ťažkému dýchaniu a nespavosti spôsobenej preťažením duše od trápenia v živote.

08.06.2014 11:00

Modlitba k Bohu proti bolesti srdca, ťažkému dýchaniu a nespavosti spôsobenej preťažením duše od trápenia v živote.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej utiekam slovami tejto prosby, keď sa duša moja trápením zo života stáva tak ubolená, že šťastie sa stáva tak ďaleko odnášané z mojej blízkosti, ako sa stáva vzdialený zemský povrch nebeským výšinám. Stop Bože silou svojej všemohúcnosti duševnú bolesť, ktorej sa sama brániť nedokážem a premeň ju na moju duševnú silu ukazovanú cítením radosti a šťastia zo života. Staň sa Bože Ty sám štítom ochranným duši mojej, ktorého bariéru neprerazí žiaden smútok a bolesť cítené zo života. Staň sa Ty sám svojou všemohúcnosťou Svetlom mojej duše, ktorého žiar lúčov spáli každé trápenie vložené do jej hĺbky a stane sa silou tohoto jasu duša moja navždy oslobodená od záťaže, ktorej ťarchu sa telo moje snažilo odľahčovať silou nekľudného spánku a bolesti srdca. Staň sa Ty sám Bože lekárom tela môjho, lebo viem, že len Ty jediný na celom svete dokážeš trápenie moje odniesť silou svojej láskavej milosrdnosti do takého stavu, že sa duša moja späť sile dokáže vrátiť a telo dostane zdravie späť silou Tvojej pomoci navrátené. Keď sa Bože zľutuješ nad bolesťou duše mojej, ktorej dôsledkom sa telo začína unavovať a chorľavieť, cítiť Tvoju láskavú pomoc budem svojim zdravím opäť telu vráteným bez srdcových ťažkostí ukazovaných s následnou nespavosťou. Sily telu a duši mojej toľko Svojej pošli, koľko smútku zo života spôsobilo tieto moje zdravotné problémy silou preťaženia duše. Stanem sa Bože svojou vďakou za Tvoju pomoc len Tebe oddanou služobnicou, ktorá svoju lásku najväčšiu dušou cítenú odosielať Ti denne do Tvojej blízkosti bude slovami láskavých modlitieb. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať duša moja bude, ktorá sa ceste Tvojich prikázaní svojou dušou ani okamihom žitia neodkloní ich smeru. Láskavo Ťa Bože s pokorou duše vrúcne o Tvoju pomoc prosím a dôverujem Ti, že túto moju prosbu vyslyšíš. Amen.