Modlitba k Bohu proti astme.

17.02.2018 19:21

Bola u mňa mladá žena, ktorá trpela na astmu a prosila o prijatie liečebnej pomoci od Boha. Pán Boh mi pre ňu odoslal diagnostiku tohoto znenia: „ Bolo toto ochorenie spôsobené duševným strachom zo života, ktorému sa telo stalo odľahčovateľom chorobou dýchania. Svoje šťastie v živote strácať začala tak rýchlo, ako ho stihla ťažko nájsť. Bolesť duše, ktorá sa dlhé obdobie stávala jej priateľom v živote sa odrazila slabosťou dýchania, ktoré sa stalo poškodené. Do každého dňa treba šťastie viac chcieť dušou v živote cítiť, lebo sa stráca utopená žiaľom v hĺbke svojej duše.“ Táto žena ako liečebnú pomoc od Boha na astmu dostala liečbu na posilnenie celej nervovej sústavy a túto liečivú modlitbu. Laura

 

Modlitba k Bohu proti astme.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej utiekam slovami tejto prosby, ktorou sa astmy zbaviť potrebujem. Staň sa Ty sám lekárom tela môjho, lebo len Ty jediný na celom svete dokážeš stopiť túto chorobu svojou všemohúcnosťou do zániku a premeniť jej následky do späť vráteného zdravia mojim pľúcam. Do takej sily dušu moju dostaň keď trápeniu sa blížiť bolesťou veľkou bude, ako slnko dokáže lúče svojim žiarom slnečným svetu celému naraz poslať. Stop každú bolesť duše mojej z jej hĺbky a odnes ju odo mňa tak ďaleko, že sa viac nikdy ako spomienka nepatrná do jej blízkosti nepriblíži. Staň sa Bože Ty sám štítom ochranným mojej duši, ktorého bariéru neprerazí silou žiaden strach a smútok zo života. Sama duša moja Bože bez Tvojej vôle a pomoci stratené zdravie získať späť navrátením jej sily nedokáže a preto Ťa vrúcne s pokorou duše prosím o zastavenie tejto choroby astmy navždy vyslyšaním slov prosby mojej, ktorej účinky sa stanú stratením jej ničivých dôsledkov na dýchanie okamžikom naplnenia Tvojej vôle pomoci telu môjmu. Stanem sa Bože celý svoj život len Tebe oddanou dušou a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti ukazovať svojou láskou najväčšou dušou cítenou každý deň budem slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Len Teba Bože velebiť a milovať po celý svoj život budem silou lásky svojej duše cítenej k Tvojej milosrdnosti. Amen.