Modlitba k Bohu pre všetky tie detičky, ktorým sa ťažko v škole učí aby sa im ľahšie učilo.

16.12.2013 15:54

Modlitba k Bohu pre všetky tie detičky, ktorým sa ťažko v škole učí aby sa im ľahšie učilo.

Bože Otče dobrotivý. Zanášaj do všetkých mojich centier pamäťových získanosť dostanej takej ich posily, že celý dnešný deň dokážem zapamätať si všetko to učivo, do ktorého nás dobrý učiteľ vedie zvýšením mojej múdrosti. Postav dnešný deň do blízkosti duše mojej ochranných anjelov, do ktorých cieľov postavených od Teba láskavý Bože príkazom Tvojim odnášať budú z duše mojej nesústredenosť k učivu každú a osvetľovať oslnivosťou svojich anjelských krídel budú celú moju dušu po celý môj učebný deň, aby to čo doteraz bránilo učeniu mojemu ľahko zapamätateľnému odniesli na krídlach anjelských ďaleko odo mňa a poznanosť každého učiva strážili v svojej sile tak ako dostané od Boha v svojej anjelskej úlohe majú. Do dnešného dňa Otče môj nebeský dušu svoju Tvojej Božej ochrannej náruči zverujem s túžobnou prosbou odniesť z jej hĺbky každú ťaživosť, ktorá mi bude brániť do ľahkého zapamätania si každého učiva, keď sa moja láska Otče môj nebeský k Tebe stáva tak veliká, že o sile Tvojej pomoci  do získanosti ľahkého zapamätania si každej učebnej látky pochybovať nikdy nebudem a odovzdávať pozdrav svojej cítenej duševnej lásky do Tvojej Božej náruče budem každý deň, lebo viem, že moju dušu nikdy v svojej ochrane Božej svojou láskou neopustíš a túto moju úprimnú prosbu určite v svojej všemocnej Božej sile vyslyšíš. Amen.