Modlitba k Bohu pre rodičov, ktorých opustil syn kliatobnou ťarchou dušou zaťažený pre lásku k nesprávnej žene.

16.12.2013 12:05

Túto modlitbu som prijala od Boha pre ženu, ktorá ma navštívila s týmto svojim duševným problémom. Žalovala sa mi, že v spoločnej domácnosti s ňou a jej manželom žil aj ich v tej dobe 27 ročný syn. Vzájomne spolu dobre všetci vychádzali a mali sa radi až do tej doby, kým ich syn nespoznal ženu – matku viacerých detí, ženu ľahších mravov do ktorej sa slepo zaľúbil a nasťahoval sa k nej. Jeho obaja rodičia boli z tohoto jeho rozhodnutia zúfalí, keďže dobre poznali životné návyky tejto nezodpovednej ženy do ktorej sa ich syn zaľúbil a nedal si od nikoho poradiť, že sa rúti pri nej do záhuby, lebo určite nebude pre jej srdce ten posledný. Tak s takýmto hlbokým žiaľom v duši prišla za mnou táto staršia pani a vrúcne prosila o pomoc Boha prijatím pre ňu duševného výkladu, v ktorom by jej Boh osvetlil nečakaný vstup do tej doby zodpovedného jej syna na príliš tenký ľad a zároveň jej poradil ako syna dostať z blízkosti tejto ľahtikárskej a nezodpovednej ženy späť do bezpečia. Náš láskavý Pán Boh mi odkázal pre dušu tejto nešťastnej ženy, že duša jej syna sa stáva zaťažená kliatobnou duševnou porobou odoslanou k jeho duši ženou, ktorej kedysi odmietol lásku. Čo znamenalo, že duša tohoto mládenca pod ťarchou kliatobných zlých príkazov bola vrhaná do nesprávnych vzťahov, čo on nedokázal v nesprávnom uvažovaní a v nevedomosti nad touto skutočnosťou, že je vlastne prekliaty pochopiť a cítil len to, že rodičia mu chcú ublížiť a že ho chcú sebecky len vlastniť, čo ale nebolo ani najmenšou pravdou. Čo nedokázal pod kliatbou vidieť on, videla a cítila jeho dobrá a starostlivá mama, ktorá neľutovala svojeho času ani na chvíľu a navštívila ma aj bez syna. Boh jej poslal na pomoc túto liečivú kódovú modlitbu, ktorú Vám predkladám na túto stránku z toho dôvodu, že možno nejaká matka, ktorá bude čítať tento životný príbeh nájde v ňom podobný osud svojeho syna alebo dcéry a táto Božia modlitba jej môže pomôcť. Bolo Bohom tejto žene odkázané, že jej syn sa čo najskôr musí oslobodiť dušou od ťarchy kliatby, lebo jeho osud riadia v tomto kliatobnom zaťažení zlé sily do nesprávnych životných konaní, ktorých výsledný koniec bude len jeho duševná trápenosť a smútok nad nešťastným životom. Veď na to slúži každá kliatba, nie nás vrhať do šťastia ale do stáleho životného trápenia, kam smerovala aj duševná cesta tohoto mladíka. Matke som odovzdala modlitbu a odprevadila som ju so slovami nech všemocnej sile Boha verí a nepodceňuje silu dostanej modlitby. Po nejakom čase a to si pamätám určite presne nie dlhom mi táto žena zavolala a cez telefónne sluchátko ma skoro objímala vďakou za Božiu pomoc, ktorá jej sen splnila a zaľúbeného syna až po uši z náruče nesprávnej ženy vytrhla a do rodičovského domu späť vrátila. Ale jej syn ma nenavštívil ako mal Bohom odkázané, nakoľko v takéto veci neveril. No žena bola spokojná, lebo Boh ju vyslyšal a vytrhol jej syna z náruče nesprávnej ženy a vrátil späť k obom rodičom. Ja tvrdím toľko, že svoj osud môže každý človek ovplyvniť svojim konaním buď do správneho životného smeru alebo opačného jeho pólu. Múdri to pochopia a hlúpi až vtedy, keď padnú v svojej nepoučiteľnosti a tvrdohlavosti na životné dno. Podotýkam, že cez slová tejto modlitby kliatobnú záťaž z nikoho duše nezhodíte ale pomôcť takejto duši nešťastnej slovami jej prosebnými k Bohu dokážete ukázaním správneho životného smeru. Túto modlitbu som prijala pre oboch rodičov tohoto mladíka, ktorí sa ju obaja za šťastie a pochopenosť svojeho syna k Bohu s veľkou dôverou modlili. Keď sa ju bude chcieť modliť z Vás čitateliek len samotná matka za svojho syna alebo dcéru, tak si ju môže upraviť pre seba do jednotného čísla. Pretože ja Vám túto láskavú modlitbu odovzdávam v presnom znení v akom som ju od Boha prijala. Sila tejto modlitby je veľká a zaslúži si pred Bohom našu vďaku a hlbokú poklonu preukazovanú jeho Božej tvári každý náš žitý jeden deň !

 

Modlitba k Bohu pre rodičov, ktorých opustil syn kliatobnou ťarchou dušou zaťažený pre lásku k nesprávnej žene.

Bože láskou duše svojej Ťa prosíme o záchranu duše nášho syna, ktorý sa silou želania kliatby dostal do blízkosti ženy, ktorá sa stáva nástrojom napĺňania jej želania a dostať má jeho život do smútku a trápenia. Zastav Bože Ty sám svojou všemohúcnosťou toto nesprávne opojenie lásky jeho duše k tejto žene, ktorá sa Bohu svojou láskou odklonila a smeruje kroky nášho syna do nesprávnej cesty, ktorá sa Božích prikázaní neriadi. Daj duši nášho syna Svetlo svojej lásky, ktorého žiar lúčov dokáže stopiť prijímanú faloš lásky tejto ženy do zdravého rozumu, ktorý mu napovie, že to čo prijíma je faloš a nie láska ktorú cíti želaním kliatby ako pravú, ale že táto žena sa stala iba nástrojom napĺňania kliatby jeho duše, ktorá sa naplniť musí do straty jeho šťastia sklamaním a zradou touto ženou. Každý deň Bože toľko sily svojej duši nášmu synovi pošli, koľko falše sa do jeho hĺbky posiela slovami ženy ktorej klamu duše podľahol. Zastav Bože prosíme Ťa slabosť jeho duše klamu tejto ženy a premeň ju na silu jeho duše, ktorá dokáže počúvať zdravý rozum cíteniami ktoré sa do jeho duše budú posielať od teba Bože. Do Tvojej pomoci sa dôverou svojou ani okamihom neodkloníme a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti budeme ukazovať svojou láskou najväčšou dušami našimi cítenou každý deň slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať budeme a do cesty Tvojich prikázaní sa smeru jeho nikdy dušami neodkloníme. Amen.