Modlitba k Bohu pre ľudí, ktorí majú partnera s výbušnou a prudkou povahou.

16.12.2013 11:29

Modlitba k Bohu pre ľudí, ktorí majú partnera s výbušnou a prudkou povahou.

Bože môj dobrotivý zahášaj všemocou svojej Božej sily všetky tlejúce neustále iskierky duševnej nerovnováhy toho koho moja duša preveľmi ľúbi a trápi sa dostávanosťou v jeho nečakaných prejavoch odmeny v ukážkach hnevlivej a neustále nespokojnej jeho povahy čo moju dušu láskavý Bože tak preveľmi trápi keď sa moja duša v okázalosti jeho nepodložených odvetných a urážajúcich prejavov k mojej duši stáva bolesťou zraňovaná a budem do každého dňa láskavý môj dobrotivý Bože o Tvoju Božiu pomoc len Teba pýtať keď len Tvojej všemocnej sile sú podriadené v poslušnosti všetky duše obývajúce túto zem čo bez Tvojej milosrdnej pomoci ja sama hoc v najlepšej snahe odstrániť čo ma nesmierne bolí z jeho povahového jadra nedokážem. Presvieť lúčmi svojeho Božieho svetla dušu mojeho partnera do takej premeny v ich dotyku na jeho povahu ťažkú a hádavú aby sa všetky jeho odteraz urážky smerované k mojej duši premenili na láskavosť a sladkosť jeho slov ktorých dotykom k mojej duši budem cítiť šťastie a spokojnosť za Tvoju Božiu láskavú pomoc toho problému ktorý vyriešiť nikdy bez Tvojej milostivej pomoci Božej nedokážem. Pestuj láskavý môj dobrotivý Otče Bože v duši mojeho partnera cítenosť nesmiernej a úprimnej lásky ku mne v ktorej narastajúcej každým dňom expanznej sile viac moja duša nebude cítiť bôľ aký cítila doteraz. Zažínaj v celej hĺbke duševného jeho jadra pocity duševnej spokojnosti kľudu a duševnej rovnováhy do každého dňa a každý jeho prichádzajúci útočný prejav cielený do mojeho duševného potupenia a zranenia okamžite láskavý môj Bože zastav v svojej sile svojou Božou mocou aby nevyplával z jeho duše napovrch von a zameň ho za prejav nehy a prebúdzajúcej sa pokory v ňom keď každé jeho odteraz vyslovené slovo ku mne bude balzamom hrejivých slov ktorých dotykom každým dňom len hladiť moju dušu bude v láske cítenej ku mne nesmiernej a nikdy už viac hlasné kričiace slovo na mňa nevypovie lebo kto stojí v ochrannej stráži za mojou dušou každým dňom neustálou svojou blízkosťou si to Ty môj dobrotivý a láskavý Bože ktorého pomoci v tomto mojom duševnom trápení dušou svojou bezhranične dôverujem a som vo svojej viere k jej sile presvedčená že Bože táto moja prosebná modlitba bude vyslyšaná keď len za cit prejavenej čistej lásky úprimnosťou svojej duše bojujem a klopem na Tvoje brány Božie ktoré keď pre moju dušu otvoríš dostanem od Teba láskavý Bože omilostenie pre svoju dušu vyslyšanosťou svojich prosebných slov Božou Tvojou milosrdnou pomocou. Amen.