Modlitba k Bohu pre chorého na rakovinu s metastázami v tele.

04.03.2015 12:33

Modlitba k Bohu pre chorého na rakovinu s metastázami v tele.

Láskavú Božiu milosrdnú pomoc od Teba môj dobrotivý a láskavý Otče Bože pýtam pre moje choré telo s nekonečnou vierou v svoje uzdravenie, o ktoré Ťa dobrotivý môj Otče nebeský slovami tejto modlitby svojimi prosebnými o pomoc volám, do navždy likvidácie tejto nevyliečiteľnej mojej telesnej choroby. Láskavo Ťa milostivý Otče Bože prosím o očistu celého môjho vnútra od všetkých metastáz nanesených na tých telesných miestach, ktorých dobrú funkčnosť potrebujem s Božou pomocou dostať do svojho zdravia späť prinavráteného Bohom, lebo len Tebe jedinému láskavý môj dobrotivý Bože dôverujem, že keď Tvojou Božou vôľou bude, stačí len Tvoj letmý pohľad do môjho tejto ničivej chorobe podliehajúceho tela, budem zdravý okamžite ako ryba tou liečivou všemocnou Božou silou, o ktorej prílev do vnútra môjho chorého tela Tvoju Božiu Prozreteľnosť touto úprimnou prosebným mojim slovom k Tvojej Božej tvári priamou cestou odoslanou láskavou modlitbou žiadam v svojom nekonečnom telesnom utrpení. Do Tvojej Božej láskavej náruče odovzdávam dnešným dňom láskavý Bože svoje nevyliečiteľne choré telo, žiadnym pozemským lekárom do tejto chvíle nezobudené do návratu zdravia späť, lebo len Ty jediný láskavý môj dobrotivý Bože dokážeš zázraky svojou neprekonateľnou všemocou činiť a preto Ťa o takýto učinený zázrak do navždy uzdravenia svojho tela od všetkých ničivých metastáz, od ktorých prítomnosti sa môj telesný chrám blíži k istej smrti prosím dostať Tvojou milosrdnou pomocou k mojej duši vyslyšaním týchto mojich prosebných duševných slov, od ktorých splniteľnosti Tvojou všemocnou Božou silou odnesená táto ničivá choroba z môjho tela bude týmto dňom, lebo koho moja duša nekonečne a úprimne miluje to si Ty jediný láskavý Bože, ktorého videnosť existenčnosti moja duša pohľadom tieneným nesmiernou telesnou bolesťou a duševnou beznádejou ani v tom najväčšom životnom utrpení nestratí, ako to láskavé žiarivé svetlo, žiar jasu ktorého lúčov vyvedie moju dušu z tejto útrpnej životnej cesty vedenej nášľapom všetkých krokov do nesmiernej bolesti do zmeneného zdravotného môjho telesného stavu, ktorý sa volá čistý môj telesný chrám nesený do spätného zdravia všemocným a láskavým Bohom, nezasiahnutý už viac nikdy ani čo len jedným najmenším zárodkom zhubnej choroby zvanej lekármi pozemskými rakoviny. Ľúbim Ťa láskavý môj dobrotivý Bože a nikdy ľúbiť neprestanem a vďakou Tvojej Božej pomoci za svoje navždy vyzdravenie Tvoje láskavé Božie všemocné meno budem ospevovať celý svoj ďalší pozemský život, v ktorého bytí nebudem Tvoje Božie prikázania ani v jednom ich postuláte porušovať, ale naopak všetky Božie Tvoje nariadenia prísne dodržiavať a rešpektovať ich nekonečnej sile svojou dušou každý deň, lebo Tvoje Božie všemocné meno láskavý Bože nesmierne milujem a až do konca dychu posledného milovať budem a nikdy neprestanem. Amen.