Modlitba k Bohu o pomoc na duševnú rovnováhu, precitlivenosť, záchvaty smútku, depresie.

18.12.2013 13:52

Túto liečivú modlitbu som prijala na pomoc pre dušu ženy, ktorá navštívila istého liečiteľa s nádejou, že jej pomôže v jej zdravotnom probléme. No nevedela, že daný pán liečiteľ poskytuje svoje služby nešťastným ľuďom získanými schopnosťami od satana. Keďže sa jej zdravotný stav po návšteve u neho veľmi zhoršil, navštívila ma prosila o Božiu pomoc. Zároveň sa aj opýtala Pána Boha na liečiteľské schopnosti tohoto človeka, ktorého meno mi povedala a to Vám prezradiť nemôžem. Boh jej odovzdal takú odpoveď, že vlastne navštívila čarodejníka, ktorý silou kúziel čiernej mágie dokáže ovládať svojou mysľou myseľ iných ľudí a jeho cieľom bolo, aby tí, čo ho o pomoc žiadali boli jeho stálymi a vernými zákazníkmi. Toto tento človek v sile satanskej moci dokázal a nešťastná žena ho už viac nenavštívila, keď dostala vysvetlenie od nášho láskavého Pána Boha cez aké sily tento človek ľuďom slúži. Nie do ich uzdravenia, ale do ich duševnej skazy. Preto milí čitatelia buďte veľmi opatrní pri návšteve svojej duše neznámeho liečiteľa, aby ste neskončili ako chudera táto žena, ktorá bola od jeho prvej a aj poslednej návštevy u tohoto človeka ovládaná silou jeho mysle strácaním svojej slobodnej vôle. Bez Božej pomoci by sa nedokázala brániť posielaným jeho zlým myšlienkam. Duševne sa cítila akoby stiahnutá zo sily a konala bez vlastnej vôle. Presne tak, ako jej on silou svojej mysle diktoval. Táto žena mala dve malé dievčatká o starostlivosť ktorých prestávala mať záujem po návšteve u tohoto liečiteľa. Ani vo sne by ju nenapadlo, že tento liečiteľ slúži temnote a problém s ktorým za ním prišla, nie že neodstránil, ale naopak, aby si ju k sebe pritiahol tak silu jej problému ešte navýšil, aby ho opäť navštívila s prosbou o pomoc. Toľko Vám poviem milí moji čitatelia, že nemám slov na to, čo sa dnes vo svete deje, koľko zla na naše duše číha skryte každý deň a tak mi bolo úprimne ľúto tejto mladej ženy, ktorá nič netušiaca a neznalá situácie sa dostala ešte do väčších problémov aké mala pred návštevou tohoto liečiteľa. Láskavý Pán Boh jej pomohol a veľmi rýchlo. Nakoľko táto žena bez rozmýšľania a s veľkou dôverou  začala napĺňať všetko, čo jej Boh kázal na jej pomoc a okrem tejto modlitby dostala ešte liečebnú receptúru na posilu duše aj tela. Jej problém bol úspešné odstránený navždy a ešte dlhé obdobie ma navštevovala aj s celou svojou rodinou.

 

Božia diagnostika jej problému:

Bolo toto spôsobené dávnym liečiteľom, ktorý sa duševnou nerovnováhou tejto ženy snaží skrz cítenie problémov dostať ju do svojej blízkosti. Stalo sa toto spôsobené duševným prepojením, ktoré sa uskutočnilo návštevou tejto ženy u neho. Spojenie ktoré sa dostalo ich dušiam skrz sily zlých mocností dokáže stopiť silu jej šťastia cíteného do duševnej osamelosti, ktorej sa bude snažiť zbaviť návštevou jeho duše. Stalo sa toto všetko spôsobené duševným spojením silou tohoto človeka, ktorého cieľ v živote sa stáva oddanosť satanovi. Bolo by dobre, keby sa tomuto duševnému spojeniu s ním chránila slovami tejto modlitby:

 

Modlitba k Bohu o pomoc na duševnú rovnováhu, precitlivenosť, záchvaty smútku, depresie, nezáujem o deti, po návšteve liečiteľa slúžiaceho zlým silám.

Bože láskou duše svojej Ťa o pomoc prosím, keď sa duša moja stala ovládaná a riadená zlými mocnosťami skrz pomoc a dôveru, ktorú som do návštevy a pomoci tohoto človeka vložila. Staň sa Bože Ty sám ochrancom slobody duše mojej a nedopusť, aby sa svojim žiaľom cíteným z nespokojnosti života, ktorý žiť na tejto zemi musím utopila silou jeho bolesti do straty jeho šťastia cíteného. Zastav Bože spojenie duše mojej s cieľom zlého smerovania tohoto človeka okamžite a daj jej späť vrátenú slobodu, ktorá viac nikdy ohrozená nebude spojením s cieľom zlých síl dušu moju ovládať. Keď sa Bože Ty sám staneš svojou láskou k duši mojej ochrancom jej stratenej slobody, duša moja nebude nikdy viac cítiť spojivo s dušou liečiteľa, ktorého som navštívila a stal sa silou svojich schopností satanom obdarovaný. Bože len Tebe svoju dôveru k Tvojej pomoci odosielať budem, ktorej účinky strateného cítenia šťastia zo života opäť dokážem cítiť silou Tvojej lásky k duši mojej vyslyšaním slov tejto prosby. Stop každú silu spojenia duše mojej silou zla nasmerovanú a odnes stratu jej tak ďaleko, ako ďaleko sa stáva satan svojou mocou dobrote ľudských duší priblížený. Každý deň sa slovami tejto modlitby k Tebe o pomoc navrátenia šťastia cíteného duši mojej utiekať k Tebe budem a stanem sa Tvojou pomocou Bože opäť zdravou ženou, ktorá sa smútku duše svojej nikdy nepriblíži žiaľom, ktorý jej bol naprogramovaný silami zla. Len Tebe dôverovať Bože svoj celý život budem a lásku svoju Ti posielam do nebeských výšin ako vďaku za Tvoju pomoc duši mojej. Amen.