Modlitba k Bohu na zranenú a poškodenú chrbticu.

16.12.2013 15:26

Modlitba k Bohu na zranenú a poškodenú chrbticu. (nehybne leží)

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe sa slovom tejto prosebnej modlitby Tvojej láskavej pomoci dovolávam, ktorú do  zranenej a poškodenej svojej chrbtice dostať potrebujem, lebo viera duše mojej v tvoju všemohúcnosť je tak veľká, aká veľká láska Tvoja smerovaná do duší celého sveta je Tvojou Prozreteľnosťou. Láskavo Ťa dobrotivý Bože svojou vrúcnou prosbou o zdravie späť svojej chrbtici navrátené prosím, lebo som presvedčený dušou svojou, že lekár pozemského sveta žiadny nedokáže svojou znalosťou to, čo dokážeš Ty svojou všemohúcnosťou vyslyšaním prosebných slov duší trpiacich Tvojej milosrdnej pomoci sa domáhajúcich. Bože do Tvojej láskavej pomoci dušu svoju  s pokorou cítenou v jej hĺbke odovzdávam a nesenú bolesť tela môjho obetujem len Tvojej Prozreteľnosti a verím, že keď Tvoja vôľa bude, slová tejto prosebnej modlitby vyslyšať stane sa nehybnosť tela môjho spôsobená poškodením chrbtice zastavená nesením silou Tvojou oživovaním nervových vzruchov zatlačených posunom stavcov späť do správneho ich fungovania do takej sily, že sa začne telu môjmu dostávať do tela životodarná energia nesená celou chrbticou, čoho dôsledkom sa začnú zaspaté pohybové reflexné centrá zobúdzať do aktivity, ktorú budem silou svalovej  pohyblivosti cítiť každý deň viac a viac. Staň sa Ty sám Bože lekárom tela môjho svojou všemohúcnosťou a stápaj silou svojou duševné ťarchy všetky, ktoré sa počas života môjho stali stápateľom šťastia životného, ktorý som sa snažil žiť vždy tak, aby som svojim správaním bolesť druhým ľuďom nespôsobil jeho nesprávnym riadením. Do každého dňa Ťa láskou svojou duše najväčšou cítenou len k Tebe odmeňovať za vďaku Tvojej pomoci dobrotivý Bože budem a stanem sa svoj celý život dušou len Tebe svojou láskou oddanou držiacou sa Tvojich Božích prikázaní, ktorých smeru sa nikdy stratou svojej lásky k Tebe neodkloním, lebo sa viera mojej duše do Tvojej nekonečnej milosrdnosti tak hlboko v nej usadila odovzdanosťou svojou cítenou v nekonečnej Tvojej láske, ktorú posielaš každej duši trpiacej a zároveň Tvoju pomoc prosiacej. Amen.