Modlitba k Bohu na zbavenie strachu zo života.

20.01.2015 13:34

Modlitba k Bohu na zbavenie strachu zo života.

Do Tvojej láskavej ochrany Bože svoju dušu odovzdávam s týmto trápením, ktoré sa tiahou duše mojej veľkosťou stáva neustálym strachom z náhľadu môjho nazerania tomuto svetu svojej ďalšej budúcnosti, ktorej sa tak obávam stápaná neistotou jej skrytých tajomstiev, že niesť veľkosť tejto tiahy ďalej bez Tvojej pomoci nedokážem cítiť ako šťastie svojho žitia. Stápaj Bože láskavo Ťa prosím každú bolestnú myšlienku, ktorej sila stápať silu duše mojej bude do jej slabosti a premeň všetky ďalekej budúcnosti obavou opradené myšlienky do slabosti ich trápeniu podľahnúť dušou mojou. Staň sa Bože Ty sám svetlom mojej duše, ktorého žiar lúčov stápať bude každú prichádzajúcu, strachom opradenú myšlienku do nulovej podoby, lebo sa snaha moja len slabým výsledkom ukazuje oproti Tvojej milosrdnej pomoci. Slovom tejto prosby sa životom a dušou svojou do Tvojej láskavej pomoci a ochrany odovzdávam lebo verím, že keď dokážem svoju dušu viesť do toho poznania, že život ktorý žiť musím na tejto zemi, je Tvojim okom bedlivým Tvojou všemohúcnosťou ochraňovaný, nikdy viac strach z ničoho cítiť nebudem, lebo každé trápenie skrz prosby mojej duše Tebe odosielané bude odnesené, spokojnosťou môjho života. Slovom tejto velebnej modlitby Ťa Bože svojou láskou najväčšou dušou cítenou po celý svoj život odmeňovať budem, lebo len s láskou cítenou k Tebe sa život môj šťastím v očiach mojich ukazovať bude. Amen.