Modlitba k Bohu na zbavenie pripútanosti k bývalému partnerovi.

15.01.2015 00:16

Navštívila ma raz jedna vydatá žena a prosila ma o prijatie Božej pomoci pre svoju ubolenú a utrápenú dušu. Bola šťastne vydatá, mala dobrého manžela a deti. Veľmi ju trápilo to, že nedokázala zabudnúť na svojho bývalého partnera a neustále ju to ťahalo k nemu. Uvedomovala si však, že to z jej strany nie je ten správny krok a že môže rozbiť celé svoje dobré manželstvo, ublíži nevinnému manželovi ktorý ju mal veľmi rád a zároveň pripraví svoje deti o otca. Preto sa rozhodla ma navštíviť. Dostala túto modlitbu a po nie dlhom čase mi zavolala a ďakovala Bohu aj mne za pomoc. Jej duša sa stala opäť slobodná, milujúca svojeho manžela a všetky spomienky na bývalého partnera jej z hĺbky duše láskavý náš Pán Boh vymazal z duševnej jej pamäte. Opäť sa cítila šťastná a v svojom živote duševne spokojná. Túto modlitbu som prijala od Pána Boha aj pre slobodných s menšou obmenou v texte a verte moji milí čitatelia, že mnohé duše vďaka tejto modlitbe Pán Boh zachránil od trápenia cíteného smútku za bývalým partnerom. Táto modlitba má veľkú liečivú silu, lebo jej slová mojej duši diktoval sám Pán Boh, ktorý ju vždy vyslyší ak Ho bude trápená duša s týmto problémom prosiť o pomoc. Slová tejto modlitby Božím vyslyšaním pomohli už mnohým manželským a partnerským vzťahom.

 

Modlitba k Bohu na zbavenie pripútanosti k bývalému partnerovi.

(pre vydaté ženy)

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, keď sa stávam svojou bolesťou z lásky k nesprávnemu človeku smerovaná koreňami zla do záhuby svojho šťastia. Bože staň sa Ty sám silou duše mojej, ktorá sa bráni láske svojmu manželovi svojou láskou človeku, ktorý do takej bolesti dušu moju dostáva, že pravá láska Tebou žehnaná je spaľovaná. Do slov týchto Bože Tvoju pomoc duši mojej pýtam, keď sa stávam slabou svoje trápenie zvládnuť sama. Každý deň dostaň do duše mojej toľko sily svojej, koľko bolesti cíti silou lásky dostávanej človeku, ktorého sa stávam otrokyňou duševnej blízkosti. Do tohoto človeka sa staň štítom svojej všemohúcnosti bariérou, ktorou sa stane sila jeho príťažlivosti duši mojej odnesená do každého dňa stratou lásky k nemu navždy. Touto Tvojou ochranou sa duša moja stane silnou tomuto človeku odolávať svojou láskou, ktorá sa stratí z môjho srdca navždy spálením Božou silou do nezáujmu o tohoto človeka. Bože láskou svojou sa stať len Ty záchranou mojej duše môžeš, ktorá sa silou bolesti stáva svojmu šťastiu odkláňaná. Bože len Ty sa šťastiu mojemu dostať svojou pomocou môžeš, keď sa stane slobodná od bolesti z lásky nepravej. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou dušou cítenou odmeňovať za vďaku Tvojej pomoci celý život budem. Amen.

 

Modlitba k Bohu na zbavenie pripútanosti k bývalému partnerovi.

(pre slobodné ženy)

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, keď sa stávam svojou bolesťou z lásky k nesprávnemu človeku smerovaná koreňami zla do záhuby svojho šťastia. Bože staň sa Ty sám silou duše mojej, ktorá nedokáže viazanosť k duši tohoto človeka niesť do slobody svojej duše, ktorej stratou sa do veľkej bolesti neopätovanej lásky dostáva. Do slov týchto Bože Tvoju pomoc duši mojej pýtam, keď sa stávam slabou svoje trápenie zvládnuť sama. Každý deň dostaň do duše mojej toľko sily svojej, koľko bolesti cíti silou lásky dostávanej človeku, ktorého sa stávam otrokyňou duševnej blízkosti. Do tohoto človeka sa staň štítom svojej všemohúcnosti bariérou, ktorou sa stane sila jeho príťažlivosti duši mojej odnesená do každého dňa stratou lásky k nemu navždy. Touto Tvojou ochranou sa duša moja stane silnou tomuto človeku odolávať svojou láskou, ktorá sa stratí z môjho srdca navždy spálením Božou silou do nezáujmu o tohoto človeka. Bože láskou svojou sa stať len Ty záchranou mojej duše môžeš, ktorá sa silou bolesti stáva svojmu šťastiu odkláňaná. Bože len Ty sa šťastiu mojemu dostať svojou pomocou môžeš, keď sa stane slobodná od bolesti z lásky nepravej. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou dušou cítenou odmeňovať za vďaku Tvojej pomoci celý život budem. Amen.

Poznámka:

Tieto modlitby sa môžu modliť aj muži, len si musia text prispôsobiť do svojho rodu.

Ďakujem!!!

Dana K.|25.11.2015
Ďakujem, Ti môj láskavý a dobrý Bože, za Tvoje modlitby. Modliba k Bohu za partnerom po rozchode a za modlitbu k Bohu na zbavenie sa pripútanosti k bývalému partnerovi. Ďakujem za ich vypočutie a pomoc, pretože, milí čitatelia, chcem Vám povedať, že tieto modlitby mi skutočne pomohli. Vďaka Bohu!!! Vďaka pani Laura!!!