Modlitba k Bohu na zastavenie tvorby kamienkov v ľadvinách a na ich vylúčenie z tela.

25.10.2017 10:13

Modlitba k Bohu na zastavenie tvorby kamienkov v ľadvinách a na ich vylúčenie z tela.

Bože staň sa svojou láskou k duši mojej stopiteľom tvorených kamienkov v mojom tele, ktorých prítomnosť zdravie moje do správneho fungovania orgánov narúša silou záťaže ktorú im spôsobuje. Do každého kamienka ktorý sa v mojom tele nachádza staň Ty sám silou svojej všemohúcnosti, ktorou sa bude strácať svojim zložením do častíc ľahko vyplavených močovými cestami a stop silou svojou Bože láskavý schopnosť tela môjho tieto kamienky vo svojom vnútri vytvárať navždy. Do každého dňa Ťa Bože slovami tejto prosby žiadať o Tvoju pomoc budem, lebo som presvedčená, že jediný Ty sám na celom svete dokážeš telo moje zachrániť zo schopnosti jeho tieto kamienky vytvárať a zničiť tie, ktoré sa stali zastavovateľmi dobrej funkcie vylučovacích orgánov v mojom tele. Stanem sa Bože svojou láskou k Tebe dušou cítenou ako najväčšou len Tebe oddanou služobnicou, ktorá sa ceste Tvojich Božích prikázaní ani okamihom ich smeru dušou neodkloní a svoju vďaku za Tvoju láskavú pomoc Ti do každého dňa prejavovať slovami láskavých modlitieb do nebeských výšin odosielaných budem. Slovami tejto modlitby Ťa denne Bože za odstránenie kamienkov v mojom tele prosiť dušou budem a dôverujem, že táto moja prosba bude vyslyšaná Tvojou láskou k mojej duši. Amen.

 

  • Znovu ďalšia liečba
    Marta B. | 25.10.2017
    Neustále sa o nás staráš, si Najúžasnejší Bože. Ďakujem Ti.
    Pani Laura Vás nech Boh žehná aj vašeho manžela za všetku tú obetu a prácu.Ďakujem