Modlitba k Bohu na zastavenie smútku duše z dôvodu chýbajúcej matky dieťaťa.

16.12.2013 13:44

Modlitba k Pánu Bohu na zastavenie smútku duše dieťaťa z dôvodu chýbajúcej matky (otca).

Láskavý môj Otče Bože, Tvoju milosrdnú Božiu pomoc od Teba do záchrany strácanej duševnej slobody pre môjho nevinného vekom syna pýtam otcovskou svojou láskou k jeho duševnej skrytej trápenosti, ktorej ničivostnú silu k jeho duši dokážeš jej prúdenosti do hĺbky jeho duševného vnútra neustále, vyniesť jedine Ty sám, ktorého Božia všemoc sily je nikým na celom svete neprekonateľná a preto Tvoje všemocné Božie meno moja duša týmto odoslaným svojim prosebným slovom priamou jeho cestou k Tvojej Božej tvári o Tvoju Božiu pomoc pre jeho utrápenú a skrúšenú dušu žiada, od ktorej príchodu vyslyšanosťou týchto mojich prosebných slov bude jeho duša takou Tvojou Božou silou posilnená, že sa navždy prestane trápiť nad tým, čo svojim duševným obviňovaním zmeniť nikdy nedokáže a začne konečne svoj detský pozemský duševný svet vidieť náhľadu jeho obrazu v krásnych a radostných farbách a každý svoj doterajší duševný bôľ okamžite zo svojej mozgovej pamäte vymaže tým odôvodnením svojho duševného presvedčenia, že sa už trápiť nikdy nebude pre niečo, čo svojou najlepšou snahou zmeniť nikdy nedokáže a keď Bože Otče môj láskavý budeš dušu môjho syna odteraz len Ty sám svojou neustálou prítomnosťou pri jeho duši v jeho životných krokoch kráčaných viesť svojim bedlivým ochranným Božím pohľadom sprevádzajúcim každým dňom, tak tomu verím, že sa viac už nikdy cítenosťou svojej duše k Tvojej Božej neustálej blízkosti nestane dušou smutnou za svojou stratenou vlastnou mamou (otcom) nadobudnutím toho poznania, že sa vo svojom živote aj bez starostlivej láskavej náruče svojej matky nemusí ničoho báť, lebo to čo od života touto dobou tak prenesmierne stráda bude do budúceho jeho pozemského života odmenené Bohom do jeho každodenného budúceho šťastia životného a láskavý môj dobrotivý Bože za vďaku Tvojej Božej milosrdnej pomoci duši môjho syna Ti ja jeho otec sľubujem úprimne, že sa nikdy dušou Boha nevzdám zapieraním jeho všemocného mena pred nikým a celý svoj pozemský život budem jeho nevinnú dušu do každého dňa cestou jeho duševnej lásky ku Tvojej Božej blízkosti viesť tak, aby skoro ešte nezaťažený zlobou tohoto pozemského sveta  svojou dušou chápal, že Boh sa nesie do celého jeho pozemského existenčného bytia ten najväčší jeho duševný ochranca a najväčšia taká láska, ktorej všemocná Božia sila si jeho dušu nikým zo svojej náruče vytrhnúť nedá do cieľa žiadneho nepriateľa spôsobiť jeho duši svojou zlobou žiaľ. Amen. 

 

Poznámka:

Túto modlitbu si môžu rodičia v slovách postavenia rodiča v rodine (matka, otec) prispôsobiť svojej rodinnej situácii. Božím vyslyšaním jej slov už pomohla duši nejedného dieťatka vyrovnať sa s navždy stratou jedného z rodičov buď rozvodom alebo nečakanou smrťou jedného z nich. Kto máte dcérku trpiacu za odchodom otca od rodiny, nahraďte slovo syn slovom dcéra. Iné slová v tejto liečivej modlitbe nemeňte, lebo je písaná v Božích kódoch a ich presný slovosled musí byť dodržaný. Prajem od srdca veľa Božej požehnanej pomoci tým rodičom, pre ktorých deti bude táto modlitba nadiktovaná mojej duši láskavým Pánom Bohom tým najsilnejším duševným liekom. S láskou Laura

Pridať komentár