Modlitba k Bohu na zastavenie krvácania v tehotenstve a prosba o narodenie zdravého dieťaťa.

21.02.2014 19:26

Modlitba k Bohu na zastavenie krvácania v tehotenstve  a prosba o narodenie zdravého dieťaťa.

Bože do Tvojej pomoci svoje telo posielam, ktoré sa naplnilo požehnané silou Tvojej vôle do šťastia byť matkou a stalo sa ohrozené tehotenstvo moje skrz obrovský duševný strach, ktorému som sa celkom poddala predstavami o jeho narušení stratou plodu, čo sa začína teraz napĺňať. Spáľ Svetlom svojej lásky silu bolestného strachu duše mojej a premeň ho na jej duševnú silu a predstavu šťastného donosenia dieťaťa s bezproblémovým pôrodom. Zastav Bože vrúcne Ťa prosím každú kvapku krvi z delohy mojej, ktorou sa stáva ukazovaný plač duše mojej zo strachu o život nenarodeného dieťatka. Silou svojej všemohúcnosti staň silou ochrany duše mojej Ty sám Bože, ktorej pomocou navrátenia sily späť a zastavenia jej ronených sĺz, sa bude zastavovať šťastie, ktoré duša moja týmito slzami prostredníctvom krvi z tela vyplavuje. Svojou láskou Ťa Bože čo najúpenlivejšie prosím o Tvoju pomoc, lebo viem, že len Ty jediný na celom svete si tento môj požehnaný stav privodil a dovolil svojou láskou a vôľou splniť moju túžbu byť láskavou matkou a viem Bože, že len Ty jediný na celom svete sa stať aj záchrancom života môjho ešte nenarodeného bábätka môžeš. Každý okamih života môjho láskavý Bože prosím Ťa stráž dušu a telo môjho dieťatka, ktoré sa uložilo do lona môjho Tvojim láskavým zvolením a buď mu ochrancom len Ty až dovtedy, kým sa svetlo pozemského života jeho očiam neukáže, skrz ktoré dostane aj Tvoje požehnanie žiť na tejto zemi. Bože len Tebe verím a s dôverou sa len k Tvojej milosrdnosti o pomoc utiekam, lebo duša moja je presvedčená svojim cítením, že Tvojou vôľou bolo toto tehotenstvo požehnané a Ty nikdy nedopustíš, aby sa sila mojej viery v Tvoju pomoc oslabila, lebo viera duše mojej v Tvoju pomoc je tak silná, aká silná je Tvoja láska Bože k čistote a nevinnosti dietok, ktorých duše sa anjelskej čistote približujú. Zverujem s dôverou svoj život a život svojho dieťaťa v mojom lone do Tvojej ochrany a pomoci a verím pevne Bože, že dôvera mojej duše v Tvoju lásku a milosrdenstvo nebude nikdy sklamaná, lebo Ty si ten najláskavejší a najspravodlivejší Boh, Pán celého tvorstva, ktorý sa silou nepredstaviteľnej lásky svetu približuje. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať budem a Tvojej láskavej pomoci dôverovať nikdy Bože neprestanem. Amen.